ח"כ עמית הלוי
ח"כ עמית הלויצילום: ערוץ 7

חבר הכנסת עמית הלוי הגיש היום (רביעי) את הצעתו לתיקון חוק הרשויות המקומיות, שיסיר מגבלה שהטילה הכנסת בשנת 2008 ולפיה מי שהיה ראש ועדה קרואה לא יוכל להתמודד לראשות של רשות מקומית במערכת הבחירות הסמוכה לתום כהונתו.

בראיון לערוץ 7 מציין חבר הכנסת הלוי כי הוא מבין את הרציונל שמאחורי השינוי שאותו הוביל בשנת 2008 חבר הכנסת מרציאנו, שכן מינוי ועדה קרואה נעשה בשעת משבר כלכלי או אחר של הרשות המקומית, והמגמה היא להביא למציאות בה ראש הרשות הקרואה פועל ללא מסכת אינטרסים ולחצים המאפיינים מטבע הדברים מי שמתמודד על הרשות.

משום כך, אומר הלוי, נוסף להצעת החוק שלו גם סעיף לפיו ראש רשות ממונה יוכל להתמודד במידה ומדדי משרד הפנים מלמדים שהוא אכן הבריא את הרשות.

התיקון שמציג הלוי הוא מתן אפשרות להתמודדות של כל מועמד באשר הוא, ללא מגבלה אם כיהן כראש ועדה קרואה אם לאו. לשאלתנו מבהיר הלוי כי אמנם הגיעו אליו פניות מהעיר טבריה, שם יש רצון לאפשר התמודדות שכזו, אך הצעת החוק אינה מתייחסת למועמד כזה או אחר ברשות כלשהי אלא מבקש לקבוע אמירה עקרונית לכל רשות בה קיימת ועדה קרואה.

לדבריו בין הפניות שהגיעו אליו הייתה גם טענה לפיה אם התיקון שאותו הוא מציע ייחקק תחזור המציאות שנים רבות לאחור ומועמד מסוים ייבחר ברוב של 75 אחוזים. הלוי מצידו טען שזו בדיוק ההוכחה שאין כל מקום להתערב ברצונם מובהק כל כך של תושבי רשות מקומית.

בהערת אגב מציין הלוי כי מטבע הדברים כהונתו של אדם בתפקיד שכזה מביאה לאופוזיציה כמעט טבעית ולהתנגדות שמגיעה מטבע הדברים. משום כך, העובדה שלמרות זאת רבים מתושבי העיר מעוניינים במועמד מסוים מלמדת שמדובר ברצון דמוקרטי עז שיש לאפשר לו לבוא לידי ביטוי.

לפי שעה הצעתו של הלוי עברה בקואליציה ומכאן היא עוברת לדיוני הוועדות אודות ההסתייגויות, דיונים שעליהם הוא עצמו מברך כחלק מהבירור המתבקש על מנת לזקק את ההצעה מהסתייגויות המקובלות גם עליו, ועם זאת לטעמו מול ההסתייגויות ההגיוניות עומד הרצון לאפשר את מיצוי ההליך הדמוקרטי, ולתפיסתו בין שני הערכים הזכות לבחור ולהיבחר גוברת.

סוגיה נוספת לה התייחס חבר הכנסת הלוי נוגעת לסיכויי המגעים בבית הנשיא סביב המהלכים תיקון מערכת המשפט. האם מגעים אלה קרובים לפיצוץ? הלוי משיב בגילוי לב שאינו יודע. "מה שאנחנו שומעים מפעם לפעם מלפיד בוודאי וגם מגנץ לא מבשר טובות. השיח הגבוה על ההגנה על הדמוקרטיה אמור להתפרש בהגנה על זכות הציבור לקבוע את מנהיגיו, את דרכו ואת שופטיו כמו שקורה ברוב המדינות הדמוקרטיות. תוכן דבריהם של לפיד וגנץ לא מבשר טובות, אבל אמרנו שאנחנו לא עושים כקודמנו ולא מעבירים חוק יסוד באישון ליל, אלא אנחנו מניחים על השולחן הציבורי רפורמה שאמורה להחזיר את האיזונים ואת הכוח לציבור, ומקווים שנוכל לעשות זאת בהסכמה. הציבור יבחר ומה שהוא יבחר הוא מה שהוא יקבל ולא 15 אנשים שלא נבחרו יחליטו מה סביר ומה לא, משנים את שיקול הדעת של המחוקק ושל הממשלה".

"אני מקווה שתהיה הסכמה. ברור שבפשרה לא מקבלים הכול, וברור שכבר הפשרה שהציע שר המשפטים היא פשרה על גבי פשרה", אומר הלוי ומחזק את ידי שר המשפטים על דרישתו שתכלית הרפורמה, שהציבור יקבל מנגנון שקוף ודמוקרטי, היא התכלית שתבוא לידי ביטוי בסופו של מהלך.