אמירה גזענית במילואים: "אתם הכושים לא יודעים לעשות שום דבר"ערוץ כנסת