ד"ר חנה קטן
ד"ר חנה קטןצילום: יפעת צדוק ליאור

לפני מספר ימים, בקשו ממני להעביר חבילה דרך שכן. למרות שמאד רציתי לעזור, היססתי. הוא הרי כהן. אולי אפשר להסתדר אחרת, במקום להטריח אותו?

כן, אולי זה המעט מן המעט שנשאר ממעמד הכהונה. במשך שנים, סעדנו סעודות שבת בחדר האוכל של ישיבת שעלבים, כשבעלי הוא ר"מ בישיבה . בטקס נטילת הידיים של הבחורים, היה נהוג להמתין לכוהנים שייטלו, ורק אחר כך ניגשו שאר התלמידים. זה הרשים אותי מאד. וחשבתי לי שאלו הסממנים שיש לנו היום , כשאין בית מקדש, למעמד הכהונה.

אחרי מות קורח ועדתו, חוזר ה' ומצווה על הלוויים לשמור על המשכן. השמירה היא אחד משני התפקידים ה'רשמיים' של הלוויים –הם שוערים וגם משוררים. אבל ביסוד- התפקיד העיקרי של כל שבט לוי הוא להורות תורה לבני ישראל ולהיות הסמן הרוחני הגבוה שעל פיו אמורים בני ישראל להתיישר.

הלוויים במידה מסוימת גם שומרים על הכוהנים. בעבודת בית המקדש עלולות לקרות תקלות, מסוג התקלה הגדולה שקרתה לנדב ואביהוא. הם החליטו לשנות מציוויו של משה רבנו ולהקריב קטורת עם אש חול כאשר האש הקדושה בוששה לרדת מהשמיים. כוונתם היתה רצויה, אבל מעשיהם- ממש לא.

ועונשם היה שאותה אש קדושה שלבסוף ירדה ,'אכלה' אותם כאשר הם היו ממש באמצע פעולת הקטורת בתוך הקודש. ללמדך- שעבודת הכוהנים מאוד מסוכנת, כי בחוסר תשומת לב הם עלולים לשאת בעונש חמור מאוד, הרי הם משחקים באש, תרתי משמע. בקרובי אקדש..

בכל עבודה שיש בה אחריות גדולה, יש גם אפשרות לנפילות גדולות. כך זה במקצוע הרפואה. ימים כבקרים, שומעים אנו על תביעות משפטיות. והרי רצה הרופא לטובת המטול. אלא שיש לו אחריות על מעשיו, וגם אם לא התכוון] אם יוכח שהיתה רשלנות או חריגה מההתנהלות של הרופא הסביר, הוא עלול לעמוד לדין משמעתי ואף להיתבע על ידי חברת הביטוח.

מצד אחד הוא נוגע בקודש, הצלת חיים, וכמה מסירות נפש צריך כדי לעבוד במקצוע הנעלה הזה. ויש בו גם סוג של כבוד בדומה לעבודת הכוהנים המוערכת והנערצת. אבל עם גודל השליחות כך רבה המורכבות, הסיכונים והניסיונות. גם הדיוק הוא מאד חשוב- טעות קטנה במינון של תרופה היא הרת אסון. וכך חוסר דיוק בעבודת ה' כמו של נדב ואביהו, ממיתה. עבודת הרופא כל כך נחשקת ונראה כי הרופא 'מרוויח' מידי, אבל רק מי שעבר את המסלול מבין כמה יגיעה יש בדרך וכמה כבדה האחריות.

ממבט חיצוני נראה שהכוהנים מרוויחים מעבודתם לא מעט, מתנות כהונה ומעמד מיוחד בעם ישראל. אבל במבט שני אפשר לראות עד כמה הכוהנים נדרשים להתאמץ כדי להיות טהורים, וכדי לשרת את עם ישראל כשליחיו בבית המקדש, וגם בתפקיד העיקרי שלהם כנושאי נס התורה בתוך עם ישראל.

האחריות הזאת נושאת בתוכה גם מורכבות וגם סיכונים וניסיונות, אבל זאת גם זכות גדולה. שנזכה במהרה לראות כוהנים בעבודתם ולוויים בשירי נגינתם.