מליאת הכנסת
מליאת הכנסתצילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה אחר הצהריים (רביעי) תיקון לחוק העונשין לפיה תורחב הגדרת הגזענות כך שתכלול גם התייחסות ספציפית לאוכלוסייה החרדית.

54 חברי כנסת תמכו בהצעה לעומת 34 שהתנגדו והיא תועבר לטיפול ועדת הכנסת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לאחרונה אנו עדים לתופעה מתרחבת של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית. בפרט חמורים המקרים בהם ההסתה מתבצעת ע"י נבחרי ציבור מתוך מטרה לפלג את העם ובכך להשיא רווח פוליטי, תוך פגיעה בציבור שלם ובאחדות העם. לפגיעה זו יש גם השלכות נוספות ובהם השתרשות תופעת הגזענות בחברה כלפי האוכלוסייה החרדית.

בעקבות הסתה לגזענות חמורה שהתבצעה לאחרונה ע"י נבחר ציבור כלפי האוכלוסייה החרדית, הוגשה תלונה לפרקליטות המדינה. בתשובת הפרקליטות צוין שעל פי הגדרות חוק העונשין יסודות העבירה של ההסתה לגזענות אינם מתקיימים ביחס להתבטאויות כלפי האוכלוסייה החרדית, שכן הגדרות החוק קובעות כגזענות רק מקרים בהם הגזענות היא בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי אתני, והאוכלוסייה החרדית אינה נבדלת בצבעה, גזעה או במוצאה הלאומי-אתני. בעניין זה יצוין שהאוכלוסייה החרדית אמנם אינה נבדלת בשל צבע עורה וכו' אך היא נבדלת בלבושה ובאורחות חייה כך שאין רציונל להחריגה מהוראות החוק".

עוד צויין כי "מעבר לכך שחוק העונשין בנוסחו כיום (בהתאם לפרשנות פרקליטות המדינה) מאפשר הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית, עולה החשש שתשובת הפרקליטות תעודד מקרים נוספים של הסתה לגזענות כלפי האוכלוסייה החרדית, מאחר שהמסיתים יודעים שהם לא יתנו על כך את הדין".