דו"ח מבקר המדינה לשנת 2022 שהתפרסם אחר צהריים (שני) חושף את כמות הפניות למשרד המבקר ונציב תלונות הציבור, על שיאני התלונות במגזר הציבורי, מה אחוז התלונות המוצדקות ועל מה הישראלים מתלוננים הכי הרבה.

21,000 תלונות התקבלו בשנת 2022 בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, 36.4% מהתלונות בנושא השירות לציבור, כך עולה מדו"ח המבקר.

המבקר, מתניהו אנגלמן, אמר כי "בשנת 2022 נקבע שיא חדש במספר התלונות שהתקבלו בנציבות מאז הקמתה, בנוגע לשירותים הניתנים על ידי רשויות המדינה. הנציבות קיבלה כ-21 אלף תלונות, ו-44% מהן נמצאו מוצדקות או שבאו על תיקונן. הגידול הניכר במספר התלונות מלמד על כך שהציבור מודע יותר לאפשרות לפנות לנציבות בכל בעיה שהוא נתקל בה מול רשויות השלטון".

לדבריו, "הגופים הממשלתיים חייבים להתנהל כנותני שירות בשוק תחרותי, ולשפר את היחס והשירות שהם נותנים. אני קורא לכל מי שנגרם לו עוול על ידי רשויות המדינה להתלונן במשרדנו. חשוב שרשויות המדינה ילמדו מהמקרים המובאים בדוח ויפעלו לתיקון הליקויים".

עשרת הגופים שהתקבלו בעניינם המספר הרב ביותר של התלונות הינם:
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - 1,626 תלונות
משרד הכלכלה והתעשייה – 1,353 תלונות
המוסד לביטוח לאומי - 1,341 תלונות
רשות האוכלוסין וההגירה – 1,160 תלונות
משטרת ישראל – 790 תלונות
חברת דואר ישראל בע"מ – 691 תלונות
רשות המיסים בישראל – 637 תלונות
משרד הבריאות – 630 תלונות
משרד החינוך – 584 תלונות
משרד הבינוי והשיכון – 486 תלונות

בשאלה איזה ציבור התלונן יותר, נטען בדו"ח כי אף ששיעור הנשים המתלוננות קטן משיעור הגברים המתלוננים. בשנת 2022 הצטמצם הפער בין גברים לנשים בהגשת תלונות לעומת שנת 2021 (41.8% נשים לעומת 58.2% גברים).

נשים הגישו יותר תלונות בנושא גמלאות, ביטוח לאומי, דיור ואכלוס וחינוך והשכלה. גברים הגישו יותר תלונות בנושא השירות לציבור, מיסים וצרכנות. בשנת 2022, 87% מהמתלוננים היו בני הדת היהודית. שיעור המתלוננים בני הדת המוסלמית עמד על 7% בלבד, קטן משיעורם באוכלוסייה.

בשנת 2022, בעוד ששיעור המתלוננים השייכים למגזר הכללי פחת בכ-14%, שיעור המתלוננים השייכים למגזר החרדי גדל בכ-53%. למרבית מגישי התלונות לנציבות תלונות הציבור (כ-52%) השכלה של 12 שנות לימוד או שהם בעלי תעודת בגרות. המחוזות שבהם מספר המתלוננים היה הגדול ביותר הם מחוז יהודה ושומרון (21.4%), מחוז תל אביב (19.9%) ומחוז ירושלים (19.3%).

בעניין חושפי השחיתויות, נושא שזוכה לטיפול מטעם המשרד, נחשף כי 61 עובדים התלוננו כי הממונים שלהם פגעו בזכויותיהם לאחר שחשפו מעשי שחיתות, עלייה של כ-48% במספר המתלוננים על כך לעומת שנת 2021. שבעה מהמתלוננים קיבלו צווי הגנה זמניים ממבקר המדינה.