כיתה
כיתהצילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה נאלצה להתערב בבקשה של מורה שפרשה בשל מצב רפואי אך לא קיבלה משכורות לאחר פרישתה במשך תקופה ארוכה.

בעקבות התערבות הנציבות הוחלט על תשלום חודשי הסתגלות למורה עבור החודשים שבהם היא לא קיבלה שכר.

המתלוננת שפנתה לנציבות כאמור היא עובדת הוראה שהגישה למשרד החינוך ביולי 2019 בקשה לפרישה מוקדמת, מחמת מצבה הבריאותי. היא טענה כי בשל עיכוב בטיפול בבקשתה היא נותרה ללא הכנסה במשך כשנתיים - מעת הגשת הבקשה ועד שהתקבלה ההחלטה הסופית בעניינה.

מבירור הנציבות עולה כי חל עיכוב בהעברת בקשתה של המורה לדיון בוועדה רפואית במשרד הבריאות, ובהמשך נפלו ליקויים בזימונה של המתלוננת לדיון בוועדה. עקב כך רק ביוני 2020 ניתנה החלטת הוועדה הרפואית בעניין שבה נקבע שאין סיבה רפואית מספקת להפסקת עבודתה של המתלוננת בשירות המדינה. הדיון של הוועדה בעניין המתלוננת התקיים ללא נוכחותה בשל מגפת הקורונה, והמתלוננת הגישה ערר על ההחלטה שהתקבלה.

גם בקביעת המועד לדיון בוועדת הערר חל עיכוב לא סביר, וזו נתנה את החלטתה רק באוגוסט 2021 - כשנה לאחר המועד שבו הגישה המתלוננת את הערר. ועדת הערר קבעה למתלוננת נכות לצמיתות ופסקה כי היא אינה מסוגלת להמשיך לעבוד ואולם משרד החינוך קבע את תאריך פרישתה לספטמבר 2021, כשנתיים לאחר שהגישה את הבקשה.

מהמועד שבו הגישה המתלוננת את הבקשה ועד שניתנה החלטת ועדת הערר בעניינה היא שהתה בחופשה ללא תשלום.

בשל הליקויים שנפלו בטיפול בבקשתה של המתלוננת, פנתה נציבות תלונות הציבור למשרד הבריאות ולמשרד החינוך וביקשה להביא את עניינה של המתלוננת לדיון חוזר בוועדת הערר זאת כדי שהוועדה תתייחס למועד תחולת הנכות של המתלוננת ותשקול אם יש מקום לקבוע מועד תחולה מוקדם יותר.

בעקבות הפנייה נבחנה בקשתה בשנית, ובדיון משותף של נציבות שירות המדינה ומשרד החינוך הוחלט על תשלום חודשי הסתגלות למתלוננת בשווי גמלתה, עבור החודשים שבהם לא קיבלה שכר.