מתניהו אנגלמן
מתניהו אנגלמןצילום: דוברות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם אתמול דו"ח נרחב העוסק בכמות התלונות שהגיעו לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה במהלך שנת 2022.

על פי הדו"ח, במהלך השנה הגיעו 21,000 תלונות ובהם ניתן למצוא תלונות מעניינות הנוגעות לאורח חייו של הציבור החרדי.

כך לדוגמא, על פי נתוני שירותי נציבות התלונות במשרד מבקר המדינה, אדם התלונן בגין כך שלבנו יש מוגבלות פיזית, והוא זכאי על פי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"ד-1994, להסעה לבית הספר.

המתלונן הלין על כך שעיריית חיפה, שבתחום שיפוטה גרה המשפחה, לא נעתרה לבקשתו להקדים את שעת ההסעה של הבן לבית הספר, כדי שיספיק להגיע לתפילת השחרית שמתקיימת ב-07:30.

עיריית חיפה טענה כי בהתאם לנוהלי משרד החינוך, ההסעות לזכאים הן רק לשעת תחילת הלימודים הרשמית (שמונה בבוקר), ולא ניתן להתחייב להסעה בשעה מוקדמת יותר.

משרד החינוך השיב בתגובה על התלונה כי אינו מאשר הסעות שיבטיחו הגעה לבית הספר לפני השעה 08:00 מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך תפילה.

נציבות תלונות הציבור הפנתה את תשומת לב משרד החינוך להוראות הכלולות בשני חוזרי מנכ"ל שלו, כפי שהיו בתוקף במועד הבירור - החוזר האחד בעניין הסעות והחוזר השני בעניין שעות הפעילות במוסדות החינוך.

לפי החוזר בעניין הסעות, רשאי משרד החינוך לאשר הסעה שתגיע לפני שמונה בבוקר, "בתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך".

לפי החוזר בעניין שעות הפעילות במוסדות החינוך, שעת פתיחת הלימודים היא אומנם 08:00, אך בחוזר נקבע כי "בבתי ספר המקיימים תפילה מידי יום, אפשר להתחיל את יום הלימודים לפני השעה 08:00 לצורך תפילה, אך לא לפני השעה 07:00".

בעקבות הערות נציבות תלונות הציבור החליטה ועדת ההסעות המרכזית במשרד החינוך לאשר לתלמיד הסעה בהתאם לשעת התפילה.

כמו כן, בעקבות המשך הבירור המערכתי בעניין הודיע משרד החינוך לנציבות כי שעת ההגעה למוסדות חינוך שבהם נהוגה תפילה תהיה מעתה בהתאם לשעת התפילה.

עיריית חיפה, שבשטח שיפוטה מתגורר התלמיד, פעלה בהתאם להנחיית משרד החינוך, והתלמיד הוסע לבית הספר בשעה המתאימה.