שר הדתות מיכאל מלכיאלי
שר הדתות מיכאל מלכיאליצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הצעה שנידונה היום (שלישי) בוועדת הכספים של הכנסת מטעם השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי (ש"ס), מבקשת לשנות את הסכום הניתן למועצות הדתיות בעיריות השונות, כאשר במועצות הדתיות האזוריות, דוגמת המועצה האזורית שומרון ומועצת בנימין, לא יתבצע שום שינוי.

הפרמטרים שנקבעו בהצעה, "בהתייעצות עם גורמי המקצוע" כפי שנכתב בהצעה לחלוקת הכספים, יתעדפו חלוקת יתר לעיריות מוחלשות אשר המצב הסוציואקונומי בהם נמוך, מענקי האיזון שניתנים לעירייה גבוהים, וככל שהעירייה יותר קטנה, כך המענק, בשילוב עם הפרמטרים הנוספים, יהיה גבוה יותר.

יתר על כן, ככל שעירייה ספציפית תקבל 'ניקוד' יותר גבוה, משמע שהיא ענייה, קטנה והתושבים בה במעמד סוציו אקונומי נמוך, כך אחוז התמיכה במועצות הדתיות, שיילקח מתקציב העירייה ולמעשה מהארנונה שנגבית מהתושבים עצמם, תקטן.

שינוי אמות המידה, מתוך המופיע באופציה א' בהצעה
שינוי אמות המידה, מתוך המופיע באופציה א' בהצעהצילום: אתר הכנסת

לאחר עיון בפרטי ההצעה, עולים הנתונים הבאים, שנראה כי 'נתפרו' במיוחד להגברת תמיכה בעיריות שאחוז ניכר מהתושבים בהם משויך למגזר החרדי, זאת לעומת העיריות שבהם ההצעה הנוכחית פוגעת. במילים אחרות, אלו העיריות שבהם יותר ויותר כספי ארנונה ילכו למימון המועצות הדתיות החל מ-2023, משום מתקיימת בהם נסיגה באחוזי התמיכה של המשרד לשירותי דת.

כך, בית"ר עילית, נתיבות, ערד וצפת, אחוז התמיכה הממשלתית יגדל ואחוז הכספים שיילקחו מהרשות המקומית יקטן. לעומת זאת, בגבעת שמואל, ראש פינה, לוד, ירושלים, זיכרון יעקב ורשויות נוספות, ייקבע מעתה כי הרשויות המקומיות יממנו מתקציבם אחוז גדול יותר, כאשר המשרד לשירותי דת יממן מעט יותר.

שתי ההמלצות להצעה שהעלה המשרד לשירותי דת נובעות, כלשון ההצעה, מכך ש"טרם החתם הסכם שכר המסגרת במגזר הציבורי לשנת 2023 בין משרד האוצר להסתדרות" ולכן יתוקצבו כ-215 מיליון ש"ח ולא יצטרכו לבצע שיפוי למועצות. מנגד, ההמלצה השנייה בעניין תעמוד על תקצוב של כ-218 מיליון ש"ח, כאשר יידרש שיפוי של המועצות הדתיות לאחר חתימה על הסכם שכר עתידי, "אופציה זו רלוונטית רק במועד שבו ייחתם הסכם השכר בפועל", כך נכתב.

לשכת השר לשירותי דת מלכיאלי מסרה בתגובה: "צריך לאשר את ההצעה, היות ויש לנו סיכום תקציבי מול משרד האוצר. כפי שמופיע בהסכמים הקואליציוניים, נפעל ונעשה הכל כדי שתהיה השתתפות גדולה מאוד מצד הרשויות המקומיות לעניין".