הרב יעקב דואני
הרב יעקב דואניצילום: ללא קרדיט

תחילת שיעור א' באחת מישיבות ההסדר הוותיקות. ישיבה שנודעת ברמת הלימוד הגבוהה, ובתלמידיה המתמידים.

הסתכלתי על הלו"ז הצפוף, לימוד גמרא בעיון ובבקיאות ודברים חשובים נוספים עד מאוחר בלילה. על אף אהבתי ללימוד התורה, זה היה עבורי אתגר לא פשוט.

ואז חשבתי על רעיון... הפסקות קטנות.

במקום לשבת במשך שעות, מתוך קושי רב ולהצליח להתרכז רק באופן חלקי. מוטב לי לקחת הפסקה קטנה של כרבע שעה - עשרים דקות (לא באמצע סוגיה). ללכת לחדר, להתאוורר והכי חשוב כמה שוקולדים טעימים בארון.

דרך זו, עזרה לי מאד בצליחת סדרי הישיבה, וגם בהמשך. כמובן שעם הזמן ההפסקות הקטנות הלכו וקטנו וזמן הלימוד הלך וגדל, וגם על שוקולדים שילמתי פחות.

מה מסתתר מאחורי רעיון זה?

יש כאן יסוד גדול, שמופיע כמה פעמים בתורה ובחז"ל.

אחד המקומות הוא השעיר המשתלח. ביום הכיפורים שהוא קודש קדשים (תרתי משמע), צריך לקחת שני שעירים (תיישים) ולעשות הגרלה ביניהם. האחד גורלו לה' ומוקרב בבית המקדש. האחר גורלו 'לעזאזל', והוא מוקרב במדבר מחוץ לבית המקדש.

הקרבת קרבן מחוץ לבית המקדש, ועוד ביום קדוש זה, מעוררת תמיהה. וכמו שאומרת הגמרא במסכת יומא, ששעיר המשתלח הוא אחד הדברים ש"השטן ואומות העולם משיבים עליהן".

אומנם, הרמב"ן בפירושו על התורה (ויקרא טז), מגלה לנו מעט מהסוד הנפלא:

"ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז... היו נותנין לו לסמאל (=יצר הרע) שוחד ביום הכפורים שלא לבטל את קרבנם, שנאמר גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל... ראה סמאל שלא נמצא בהם חטא ביום הכפורים, אמר לפני הקב"ה, רבון כל העולמים יש לך עם אחד בארץ כמלאכי השרת..."

השעיר המשתלח משמש כ'שוחד' ליצר הרע, שלא יפריע ויחטיא את עם ישראל באותו יום קדוש. ה'מתנה' שהוא מקבל, מועילה עד כדי כך, שהיצר 'עובר צד', ומתחיל לשבח ולסנגר על עם ישראל.

אנחנו לא מבינים עניינים אלה שבנסתר, אבל יש כאן עקרון חשוב. לא תמיד נכון להילחם ביצר הרע בצורה חזיתית, אלא לפעמים יש צורך בתחבולות, בבחינת 'לזרוק לו עצם'.

בימי החופש הגדול, האתגרים גדולים אף יותר. צריכים לנהל את הזמן, ולדעת לשלב גם לימוד תורה ומעשים טובים. ובמיוחד בימינו כשיש איום מכל אמצעי המדיה השונים, עלולים לבזבז זמן רב על דברים בטלים.

מומלץ ליישם עצה זו, ומי שמרגיש צורך ל'בזבז' זמן על דברים אלו, לא נכון להימנע מהם לגמרי (זה כנראה לא יצליח...) אלא אפשר לצרוך אותם, אבל להגביל את השימוש לזמן קצוב, ובשאר הזמן לעשות הרבה דברים מועילים וחשובים. וכמובן, בכל מצב לשמור על עצמנו ולראות רק דברים המותרים לפי ההלכה.

ובעזרת ה', בדרך זו, יהיה חופש גדול.

הכותב הוא הרב יעקב דואני, רב אולפנת סגולה, קריית מוצקין