מהצד השני: עפרה לקס מפריכה את טענות המפכ"למהצד השני, כאן 11