ההשקה של הספר "כלכלה וערכי היהדות"
ההשקה של הספר "כלכלה וערכי היהדות"צילום: ללא

בית קרן תקווה ערך בסוף השבוע ערב ההשקה של הספר "כלכלה וערכי היהדות" מאת הרב ד"ר יצחק ליפשיץ, בהוצאת מכון משפטי ארץ.

את הערב פתח הרב יהושע פפר, ראש המחלקה החרדית בקרן תקווה, שעמד על ההבדל בין כלים, כגון, עושר וחכמה, שיש להם חשיבות נמוכה ביהדות, לבין ערכים כגון, יושר וצדק, שהם בעלי החשיבות האמיתית.

הרב ד"ר עדו רכניץ, מנהל המחקר במכון משפטי ארץ ועורך הספר, הדגיש את תרומתו החשובה של הרב ליפשיץ לשינוי התפיסה המזהה את היהדות עם הסוציאליזם, ואת טענתו של הרב ליפשיץ כי היהדות מציגה דרך עצמאית בתחום הכלכלי, שאין לזהות אותה גם עם הקפיטליזם. הרב רכניץ הדגיש את היחס המורכב של הרב ליפשיץ למדינת הרווחה – מצד אחד, התנגדות לתפיסה המעבירה את האחריות החברתית אל המדינה באופן מלא, ומצד שני, תמיכה במדינת הרווחה ככלי למימוש האחריות החברתית האישית.

הרב ד"ר אשר מאיר, חוקר בפורום קהלת, ציין כי גם הוא רואה כך את מדינת הרווחה, והוסיף והדגיש את חשיבות הקניין הפרטי ביהדות. בדבריו הוא התייחס לתקופה בה עם ישראל היה במדבר, והתפרנס מהמן שניתן לכל אחד לפי צרכיו – עומד לגולגולת. למרות זאת, העומר היה שייך לכל אחד והיה קניינו הפרטי.

ד"ר אמציה סמקאי, יו"ר ארגון בצדק למדיניות יהודית, ציין את חשיבות הצדקה הפרטית המעצבת את נפשו ומידותיו של הנותן ויוצרת קשר אישי בינו ובין המקבל. לדבריו, מדינת הרווחה אמורה להיות הפתרון האחרון במקרה שהצדקה הפרטית והקהילתית אינה מספיקה.

חתם את הערב הרב ד"ר יצחק ליפשיץ שעמד על המחלוקת העמוקה שבין היהדות והנצרות בסוגיות אלה. לדבריו, הנצרות רואה באדם גורם פסיבי ולכן זכות הקניין שלו איננה אלא זכות שימוש בלבד.

בהמשך לכך, הנצרות שללה את העושר, וראתה בעניים צדיקים. לעומת זאת, היהדות רואה באדם צלם אלוקים, המקנה לו את הזכות להיות בעל השליטה ברכוש ולעשות בו שימוש לטובה לשם צדקה וחסד. הרב ליפשיץ ציין כי דווקא במשטר קומוניסטי האדם אינו יכול לעשות צדקה בעצמו, ובכך חברה זו הינה פחות מוסרית מחברה שיש בה קניין פרטי המאפשר גמילות חסדים וצדקה.