הרב שריאל בן ניסן, ר"מ בישיבת לב חדש, נבחר לכהן כראש ישיבת לב חדש בשילה.

הרב שריאל בן ניסן הוא בנו של הרב דוד בן ניסן מקרני שומרון, ראש ארגון 'גיור אישי'. הרב שריאל, תושב עלי, מכהן כרב בית כנסת ביישוב עלי וכאמור כר"מ בישיבת לב חדש. כיהן בעבר כראש ישיבת חיצים.

הרב בן ניסן מחליף בתפקידו את הרב משה פליקס, ראש הישיבה היוצא. ישיבת לב חדש עברה לאחרונה מעמותה פרטית ל"תימורה" וכחלק מכך עזבו מנהל התיכון, ראש הישיבה הרב משה פליקס ונשיא הישיבה הרב ארלה הראל.