האם ח"כ מיש עתיד מתנגדים לדברים שכתב יאיר לפיד?ערוץ כנסת