עו"ד ליאת בן ארי
עו"ד ליאת בן אריצילום: אורן בן חקון, ישראל היום

הפרקליטות מתייחסת אחר הצהריים (ראשון) לראשונה למסר שהעבירו השופטים במשפט נתניהו לפיו התביעה תתקשה להוכיח את סעיף השוחד בתיק 4,000.

"השיח שהתקיים בלשכת השופטים, לבקשת ההרכב הנכבד, הודלף לתקשורת באופן מגמתי ולא מדויק ובאופן שיש בו כדי לפגוע בהתנהלותו התקינה של המשפט".

"לפיכך, מבוקש כי מעתה ואילך, כל שיח בין בית המשפט לצדדים יתקיים באולם בית המשפט בלבד, תוך שייערך פרוטוקול (ככל שלא מתקיימת הצדקה לפי חוק לסגירת דלתיים)", כתבו בפרקליטות.

הפרקליטים החתומים על המכתב, המשנה לפרקליט המדינה עו"ד ליאן בן ארי שווקי, פרקליט מחוז ת"א עו"ד יהונתן תדמור ומנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א עו"ד יהודית תירוש, ביקשו לזרז את הליכי המשפט בתיקי נתניהו.

"נוכח האינטרס הציבורי הרב והברור בקידומו המהיר של המשפט וסיומו בפרק זמן קצר ככל הניתן, בית המשפט הנכבד מתבקש לתת הוראות לשם האצת שמיעת הראיות וסיום שלב ההוכחות", לשון המכתב.

"יש להוסיף מועדי דיון בפגרה, בחודש יולי 2023, כך שתסתיים שמיעת קבוצת העדים הנוכחית המתייחסת, ככלל, לאישומים השני והשלישי, וכי ישמעו עדים נוספים מקבוצת העדים הנוכחית המתייחסת לאישום הראשון".