הרבי מלובביץ'
הרבי מלובביץ'צילום: לוי יצחק פריידין

לרגל ההילולה של הרבי מליובאוויטש שוחחנו עם ראש ישיבת ההסדר תקוע, הרב מיכל פאלק, מישיבות ההסדר החסידיות המובילות בציונות הדתית.

כיצד תורת הרבי מגיעה לידי ביטוי בישיבה?

תורת הרבי מגיעה לידי ביטוי בישיבה בכל מיני רמות ובכל מיני רבדים. הבולט ביותר אצל הרבי הייתה הדאגה האכפתיות לכל עם ישראל, ובמובן הרחב ביותר. דאגתו הייתה ללא עמדה פוליטית ובלי קשר לשאלה גיאוגרפית.

גם בישיבה שלנו החבר'ה לא רק עסוקים בקהילה של היישוב תקוע בלבד, אלא גם מחוצה לה, בכל עם ישראל ובכל רחבי התפוצות. אחרי סיום הלימודים במסגרת ההסדר, תלמידים רבים יוצאים ל"שליחות" מסביב לעולם, באירופה ובארצות הברית. כמו כן, יש בישיבה פרויקט חברותות בו תלמידים לומדים בזום עם יהודים מסביב לעולם, מבלי תנאי לשאלה האם הם שומרי תורה ומצוות או לא.

אך הקשר של הישיבה לרבי נמצא ברובד עמוק יותר. לרבי היה מאוד חשוב לא להיות משוייך פוליטית, לא להיות קשור לאיזושהי מפלגה מסוימת, זאת על מנת שתהיה לו את האפשרות ואת היכולת האמיתיים להיות קשור לכל עם ישראל. את הדרך הזו של הרבי אימצנו בישיבה בחשיבות רבה. איננו מזוהים פוליטית, גם בהקשר החסידי והתורה החסידית של הרבי. עיקר התורה של הרבי בעבודה פנימית, בעבודת בלב מתוך אהבה ויראה, בתפילה בהתוועדויות הם תופסים מקום ונוכחות מאוד משמעותיים בישיבה.

האם תורת חב"ד תואמת לדרכה של הציונות הדתית? כיצד אם כן?

תורת חב"ד היא השתלשלות והרחבה של תורת הבעל שם טוב, בה, כחלק מתורת החסידות, קיימת קודם כל ההבנה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שהיהדות והתורה צריכים לגעת ולהיות משמעותיים בכל זמן ובכל מקום, גם בתוך עולם מודרני והפוסט-מודרני, גם בעולם כאן בארץ הקודש וגם בעולמות רחוקים יותר. במובן הזה, הציונות הדתית מגיעה מנקודה מאוד דומה ואף משיקה לתורת הבעלש"ט וחב"ד.

המוטיבציה בה אנו מנסים לקרב את הגאולה ומצפים לה בכל יום ומתוכה יוצאים ומנסים לעשות כמיטב יכולתנו להשתלב, לדעת ולהשפיע בכל מקום היא האמונה כי התורה היא לא נמצאת בבית המדרש גרידא אלא צריכה להשפיע ולגעת ברבדים נוספים גם כן – בעשייה, בחלוציות ובמקומות משמעותיים אחרים. בכך תורת הבעל שם טוב, ובעקבותיו תורת חב"ד, העסוקה וקשובה לשאלות של גאולה - "אימתי קאתי מר?" – משיקה ונוגעת רבות בקרב הציונות הדתית. הבשורה כי בשביל להביא את המשיח צריך להפיץ את המעיינות שלנו החוצה זו התורה שהרבי חזר עליה פעמים רבות ואיתה יוצא לכל העולם. מכך גם הציונות הדתית צריכה לשאוב, שהיא רוצה להפיץ את האמת החוצה גם כן, שהיא סוברת שצריך להיות משמעותיים ונוגעים בכל חלקי העולם והמציאות.

מה הייחוד של תורת הרבי אותה צריך לאמץ בכלל הציבור?

הדבר המשמעותי ביותר אותו צריך לאמץ היום בכלל בציבור, קרי בכל האוכלוסייה בארץ ובעולם היהודי בכלל, זו התודעה שקודם כל ולפני הכול אנו גוף אחד. אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אפשר גם לכעוס אחד על השני, אבל לפני ואחרי הכול אנחנו עשויים כגוף אחד. הרבי דבק בכך שכנסת ישראל היא יחידה אחת, ואין אפשרות לוותר על איזשהו חלק בגוף זה.

אצל הרבי, גם יהודי אתאיסט וגם יהודי שחולק לחלוטין על כל תפיסת העולם של האחר, מתוך היותו חלק מעם ישראל, אזי אכפת לנו ממנו ואנו קשורים אליו, שייכים אליו וגם הוא שייך וקשור אלינו גם אם הוא לא מסכים או מרגיש זאת. התודעה של הרבי, האכפתיות שלו הייתה מעבר לכל הגדרה ספציפית. הניתוק בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, הקטגור בין הקבוצות והעיסוק של כל קבוצה בדאגה לאינטרסים ולדאגות הצרות שלה מוליד ניכור וחוסר אכפתיות, ההיפך מרצונו, תורתו וכוונתו של הרבי אותה צריך לאמץ כעת.

כמה הקשר של הרב עדין לרבי השפיע ומשפיע על הישיבה כיום?

הרב עדין זצ"ל היה מאוד קשור לרבי, ובמובן מסוים זו הייתה הדמות שהכי השפיעה על החיים של עדין. לרב עדין ולרבי היה קשר אישי מעבר לקשר האידיאולוגי ביניהם. הקשר היה כה עמוק וחזק שלא היה צורך לדבר עליו בכל שיחה ובכל שיעור. הרב לא ציטט את הרבי בכל עת, אך כל מי שהיה קצת קשור, קרוב וקשוב ידע שלרב עדין יש 'רבי' והרבי שלו זה הרבי מליובאוויטש. הרב עדין זצ"ל לא ניסה בכוח לדחוף את תלמידי ישיבה להיות חסידים של הרבי. זה היה מאוד אישי ואינדיבידואלי מבחינתו.

תלמיד שאכן הרגיש קשר ומשיכה לתורת הרבי וחב"ד, הרב סייע בידו ואף עודד אותו. הרב לא הסתיר את הקשר עם הרבי אולם זה היה פנימי יותר וכדרכו של הרב עדין הוא לא שיתף בכל הרבדים האישיים הפנימיים שלו שחלקם היו כעין סוד לצפוניו. באופן בסיסי, הקשר של הרב עדין מאוד השפיע בישיבה והיה חלק מדרכה. כשהרב עדין הקים את מוסדות החינוך וישיבת ההסדר הוא אף קיבל ברכה מהרבי אשר עודד אותו בעניין. הקשר לשליחות בחו"ל, לפנימיות התורה ולימוד החסידות וכן התודעה שהמשיח דורש לעשות בעולם מהפכה – זו הייתה התודעה. הרב עדין דיבר עליה רבות ושקיבל מהרבי מובנים רבים. למרות הסתלקותו של הרב עדין זצ"ל מאיתנו, את תוכן הדברים הישיבה עדיין ממשיכה לחיות, לדבר ולעשות. במובנים שונים הישיבה עודנה בתוך אותו סיפור, בתוך אותו עניין.

האם לראש הישיבה עצמו היה קשר לרבי?

באופן אישי מעולם לא פגשתי את הרבי אולם אני זוכר שביום שהרבי נפטר הבנתי עד כמה גם לי יש קשר וחיבור אליו, עד כמה הוא היה דמות משמעותית עבור העולם היהודי. למרות שלא באתי מבית חסידי, לאורך השנים, ודרך הרב עדין שבזכותו גיליתי את האישיות המופלאה את סדרי הגודל של הרבי מליובאוויטש, זכיתי לקשר נפשי עם הרבי.

זכיתי להיות כמה וכמה פעמים בארצות הברית בניו יורק ולפקוד את ציון קברו, ובכל פעם שאני נמצא בארה"ב אני משתדל גם כן ללכת ולהתפלל על הציון. זכיתי אפילו פעם אחת בג' תמוז, יום פטירתו, יחד עם הרב עדין להתפלל על הציון של הרבי. כיום אוכל להגדיר את הקשר שלי עמו כקשר משמעותי מאוד בחיי.