אילוסטרציה
אילוסטרציהצילום: ISTOCK

כשליש מהישראלים העידו בחודש האחרון כי נאלצו לצמצם או לוותר על שירותי רפואה לעצמם - כך עולה מסקר של חברת "גיאוקרטוגרפיה" בראשות פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני.

עוד נאמר כי בשל גובה סכום ההשתתפות העצמית כרבע ויתרו על ביקור אצל רופא מומחה בקופת החולים, ו-17% נאלצו לוותר על רכישת תרופות שרופא הקופה רשם להם, אף שהן כלולות בסל התרופות.

הסקר, המקיף ביותר שנערך בארץ בנושא זה שנים רבות, בוצע באמצעות שאלון אינטרנטי בקרב כ-1,000 ישראלים, כולל במגזר הערבי, המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה שפנתה בשנה האחרונה לרופא בשירות הציבורי.

לפי הסקר, הפגיעה של יוקר המחיה כבר ניכרת לא רק בהימנעות מצריכת שירותים רפואיים חיוניים, אלא בפגיעה ממשית בבריאות - בהתגברות ובהתמשכות של מחלות: בין 40% ל-61% מהנשאלים העידו כי נאלצו לוותר על טיפול רפואי, כולל תרופות וביקורים אצל רופאים מקצועיים מומחים, וציינו כי עקב כך חלה הידרדרות במצבם הרפואי. כלומר, מחלתם הפכה קשה יותר או ממושכת יותר, כמו גם בקרב ילדיהם או הוריהם הקשישים.

זאת ועוד: 37% העידו כי הם כבר משלמים יותר על שירותי בריאות - 40% נאלצו לשלם על רפואה פרטית מכיסם וללא כל החזר, 21% ציינו כי סורבו על ידי קופות החולים לקבל תרופה אף שהיא כלולה בסל התרופות, ול-27% סירבו הקופות לממן תרופות שלא כלולות בסל ובביטוחים המשלימים של הקופות.

כתוצאה מכך, 47% ממשתתפי הסקר אמרו שהם לא מרגישים כיום ביטחון שיוכלו לממן טיפולים רפואיים מחוץ לסל, 48% הביעו חשש מכך שהנטל הכספי על תרופות וטיפולים חדשים ייפול עליהם, ו-42% סברו שהמדינה לא פועלת דיה להכנסת תרופות חדשות לסל הבריאות הציבורי.

נתונים קשים אלה מצטרפים לדיווח מחודש מאי לפיו נאלצים אלפי חולים בשנה לוותר על רכישת תרופות חיוניות, חלקן מצילות חיים, אף שהן כלולות בסל התרופות ומתוקצבות על ידי המדינה. הסיבה: החולים מתקשים כלכלית, או חיים כבר ממש בעוני, ולכן לא יכולים לממן את עלות ההשתתפות העצמית שגובות מהם קופות החולים עבור התרופות שבסל.

הפרסום התבסס על נתוני עמותות החולים, ובראשן "חברים לרפואה" מבני ברק, המסייעת במימון תרופות לכ-7,000 נתמכי רווחה מדי חודש. לפי נתוני העמותה, פונים אליה בכל יום עשרות חולים שאין בידם לשלם לקופות החולים מדי חודש את עשרות או מאות השקלים עבור התרופות שבסל.

יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, תולה את ממצאי הסקר בכך ש"הממשלה לא משקיעה מספיק במערכת הבריאות" ולכן "הציבור נאלץ לשלם מחיר כבד על כך. לרובנו, המחיר הוא בעלייה בתשלומים על תרופות ועל שירותי רפואה, ועבור חלקנו המשמעות היא ויתור על טיפול רפואי אשר היד אינה משגת לממן אותו. אוי לה למדינה שחיה בשלום עם תופעה כל כך קשה, שרק הולכת ומתרחבת".

פרופ' חגי מזכיר כי "ישראל הייתה מהמדינות החלוצות בעולם שהציגו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אבל הערכים המרכזיים שעמדו בבסיסו הולכים ונשחקים מיום ליום. ממשלת ישראל הפרה ברגל גסה את התחייבויותיה התקציביות למערכת הבריאות ערב הקמת הממשלה, ואנחנו מתכוונים להזכיר לה זאת עד שהציבור הישראלי יקבל את המגיע לו".