פורעים פלסטינים, חדרו הלילה (שלישי) לקבר יוסף ניפצו את נר התמיד שבקבר והארון שמקיף אותו, וגרמו נזק לחשמל. על פי דיווחים שאר הקבר נשאר על תילו.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן נמצא בקשר רציף מאז הדיווח עם מח"ט שומרון אל"מ שמעון סיסו.

דגן אמר בזעזוע: "שוב אנחנו נוכחים לדעת, כי רק מדינת ישראל וצה"ל יכולים לשמור על קבר יוסף, אחד המקומות הקדושים לעם ישראל, נטישת קבר יוסף ע"י אהוד ברק לפני 23 שנים, הייתה אחד המעשים הפחדניים וחסרי האחריות שביצעה מדינת ישראל. הגיע הזמן לתקן. הרשות הפלסטינית הטרוריסטית לא תהיה זו שתשמור על קודשי ישראל".