דו"ח השלטון המקומי של מבקר המדינה המתפרסם היום (שלישי), מותח ביקורת קשה על התנהלותן של הרשויות המקומיות, מגלה פערים משמעותיים בזכאות לבגרות, הטרדות מיניות ומצייר תמונה מצד לפיה רובן המוחלט של הרשויות מקבלות מענקי איזון ורק מקצתן נחשבות רשויות חזקות.

הדו"ח עסק במנעד רחב של בעיות שעלו במסגרת הבדיקה שנערכה במשרדי המבקר, והתמונה הכוללת העולה מבדיקות אלו מצביעות על כשלים רבים בתחומי האחריות של רשויות המקומיות.

בעניין הסיוע לאנשים בעלי מוגבלויות, הדו"ח העלה כי רק 23% מהרשויות המקומיות שנבדקו, מסוגלות לספק את כל השירותים לתושבים בעלי מוגבלות. 90% מהרשויות שולחות פעוטות למעון יום שיקומי ברשות מקומית סמוכה, ויש אף פעוטות שנאלצים לנסוע גם 70 ק"מ הלוך וחזור בשביל להגיע למעון היום. יצוין כי בישראל חיים כ-1.6 מיליון אנשים בעלי מוגבלות, למעשה 17% מהאוכלוסייה כולה.

בנושא הסיוע של הרשויות המקומיות להישגים לימודיים בקרב תלמידי ישראל, ממצאי הבדיקה של המבקר העלו כי אחוז המימון של הרשות המקומית בחינוך ובסיוע לשיפור ההישגים עולה משמעותית ככל שהרשות חזקה יותר, כך גם מופיע בהתאמה בתוצאה הסופית של הזכאים לתעודת בגרות של 5 יח' מתמטיקה ואנגלית.

לדוגמא, באופקים העירייה השתתפה במימון להפעלת שירותי חינוך בסך של 1,867 שקלים לכל תלמיד, בעוד ברמת גן המימון הינו 6,538 שקלים. המבקר עמד על הפערים הללו בין הרשויות והמליץ לקיים הערכה מחדש של התוכניות הקיימות על מנת לדאוג לשינוי המתווה הקיים ולקדם תוכניות נוספות, תוך הליכי פיקוח ובקרה שוטפים.

לגבי הארנונה הנגבית ברשויות, הדו"ח העלה כי בשנת 2020 עמד החוב של אזרחים לרשות המקומית על סך של 31.7 מיליארד ש"ח. בשנתיים האחרונות ברשויות רבות העלו באופן חריג את תעריף הארנונה, בעוד ברשויות אחדות, כמו כפר סבא, ניתנו הנחות בארנונה שלא על פי חוק.

הדו"ח הדגיש את נושא החוזקה הפיננסית של הרשויות. רק 36 רשויות, מתוף 256, מוכרזות כאיתנות. נכון לשנת 2023 אין אף רשות מהמגזר הלא יהודי שהוכרזה כאיתנה ובשנת 2019 לא פחות מ-194 רשויות קיבלו מענקי איזון, המסייעים לרשות המקומית לנהל את ענייניה ולא להיות פושטת רגל.

בנושא הטרדות מיניות, פרסם המבקר כי הבדיקה העלתה את הנתון המזעזע, בו אחת משבע עובדות ברשויות המקומיות חוותה הטרדה מינית במהלך עבודתה, או שהיא מכירה מישהי או מישהו שחווה הטרדה מינית במקום העבודה. יתר על כן, עובדי הרשויות הבאות: נצרת, אלעד ואום אל-פחם, השיבו בסקר של משרד המבקר כי הם מגדירים את מקום העבודה שלהם 'לא בטוח' או 'בטוח במידה בינונית', מפני הטרדות מיניות.

לסיום, התייחס המבקר לעובדה כי בשני שליש מהרשויות שבהם נכתב ביקורת בידי מבקר מקומי, הדו"ח לא פורסם כלל באתר הרשות. ב-28 רשויות כלל לא כיהן מבקר, נכון לסוף שנת 2022 ורק ב-23% מהרשויות בהם כיהן מבקר, איישה את התפקיד אישה.