משרד החינוך בירושלים
משרד החינוך בירושליםצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בהודעה שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מוצגים ממצאים וחתכים שונים אודות מנהלי בתי הספר במערכת החינוך בישראל, מגמות רב-שנתיות, שכר חודשי ממוצע ואחוז הנשים שנכנסו לתפקידי ניהול.

לפי הנתונים, בעשור החולף נרשמה ירידה בשיעור המנהלים החדשים שעזבו את המערכת. כך, בחינוך הממלכתי דתי בתחילת שנות התשעים נרשמה עזיבה של מנהל בודד תוך שלוש שנים בשיעור של 37.5 אחוז, בעוד שבשנת 2019 אחוז העוזבים עמד על 16.3% בלבד.

במספרים מוחלטים, נתוני 2019/20 מעידים כי במהלך השנה כולה עזבו את תפקידם 407 מנהלים, 275 מנהלים בחינוך היסודי ו-141 מנהלים מהחינוך העל-יסודי.

בשנת 2022/23 אחוז המנהלים החדשים עמד על 11.2%, לעומת 10.3% בשנת 2021/22. במספרים מוחלטים מדובר על תוספת של 476 מנהלים למערכת בשנת הלימודים תשפ"ג, כאשר במגזר הממלכתי-דתי נוספו 93 מנהלים חדשים, ובאופן רחב יותר, בעשור האחרון נוספו למערכת החינוך 5,662 מנהלים חדשים, עם קצב הוספה של 1.7% בכל שנה.

נכון לשנת 2020/21, השכר הממוצע של מנהלים במשרה מלאה בחינוך העל-יסודי עמד על 27,576 ש"ח, המעיד על עלייה בקצה שנתי של 2.9% ביחס לעשור האחרון. בחינוך הממלכתי-דתי מנהל בשנת 2020/21 הרוויח בממוצע 25,519 ש"ח, כאשר בשנת 1999 השכר עמד על 15,316 ש"ח.

בנושא הכשרת מנהלים חדשים, בשנת הלימודים הקודמת הוכשרו 409 מנהלים, ירידה של 9.3% מהנתון של השנה שלפניה - תשפ"א, בו הועשרו 451 מנהלים. כ-69% בממוצע מהמנהלים שהוכשרו הינן נשים.

בסך הכל, בשלוש השנים האחרונות נרשמה מגמת עלייה באחוז הנשים האוחזות בתפקידי ניהול במערכת החינוך, כאשר בבי"ס היסודיים העלייה היא מ-64.5% ל-66.7%, אך העלייה החדה יותר נרשמה בחינוך העל יסודי, בו נרשמה עלייה מ-32.5% ל-51.6% בשיעור הנשים המנהלות.