חשמל
חשמלצילום: אייסטוק

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות נתן אלנתן, החליטה היום (שלישי) על הכנת תוכנית מתאר ארצית להולכת חשמל מאשקלון לאזור המרכז ועד חיפה, אשר תבחן את האפשרות להולכת החשמל באמצעות כבלי חשמל בים.

כמו כן, במסגרת התוכנית תבחן האפשרות לחיבור רשת החשמל הישראלית לכיוון קפריסין (דרכה יתאפשר חיבור ליוון ולרשת האירופית) ולחיבורים נוספים בינלאומיים נוספים בעתיד.

בפני המועצה הארצית הוצגה הנחיצות בהולכת החשמל מדרום הארץ אל אזורי הביקוש שבמרכזה, שם מגיע הביקוש לכ-35% מסך הביקוש הארצי לחשמל ואף עתיד לגדול בקצב שנתי ממוצע של יותר מ-3%, זאת בעוד שהרוב המכריע של ייצור החשמל מצוי ומתוכנן בדרום הארץ (למעלה מ-65%).

התוכנית תאפשר שיפור באמינות אספקת החשמל בכך שתאפשר הגדלה משמעותית של היקף הולכת החשמל ושתהווה רצועה נפרדת ונוספת למערכת הקיימת.

במהלך ההליך התכנוני ייבחנו ההיבטים ההנדסיים הכרוכים בהעברת אנרגיה בהספקים גדולים למרחקים, תוך בחינת הטכנולוגיות השונות הקיימות. כמו כן ייבחנו, במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה, מכלול ההיבטים הסביבתיים הכרוכים בהקמת כבלי החשמל ותפעולם השוטף.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, אמר כי "כחלק מההערכות לגידול באוכלוסיית המדינה, פועל מינהל התכנון לשמר את הביטחון האנרגטי של ישראל. קידום רצועת הולכה הינה משימה לאומית להבטחת אספקת חשמל לאזורי הביקוש במרכז ובכלל זה לאזור גוש דן, ותאפשר הולכת חשמל מתחנות כוח וממתקני ייצור באנרגיה מתחדשת בדרום הארץ ועמידה בביקוש לחשמל שגדל בקצב שנתי ממוצע של יותר מ 3% בשנה".