בן צור
בן צורצילום: לשכת שר העבודה

יואב בן צור, שר העבודה, חתם על כוונתו למתן צו בחוק שירחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין ההסתדרות הכללית לבין נשיאות המגזר העסקי שעניינו עדכון גובה יום ההבראה בדמי הבראה לעובד במגזר הפרטי לתעריף מעודכן בסך של 418 שקל ליום. עדכון הסכום יעניק תוספת של כמה מאות שקלים לכל עובד.

גובה דמי הבראה ליום במגזר הפרטי מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, זאת במסגרת צו הרחבה. במסגרת חתימת השר גם עובדים שעתיים יזכו להבראה.

השר בן צור אמר כי "מיום כניסתי לתפקיד פעלתי רבות לקידום צו הרחבה בהסכם קיבוצי שבין נציגי העובדים ונציגי המעסיקים בהגדלת דמי ההבראה לעובד ולהקל על ציבור העובדים בישראל".

"צו הרחבה לשנת 2023 שאנו מקדמים יתן מענה לכלל העובדים במגזר הפרטי כולל העובדים לפי שכר שעתי, מדובר בבשורה של ממש עבור כשלושה מיליון עובדים במשק שיושפעו לטובה מעדכון התעריף, נמשיך לפעול לחיזוק מעמדם של העובדים".