ביג
ביגצילום: Yossi Aloni/Flash90

משה רדמן, אחד ממובילי המחאה המתנגדת לרפורמה המשפטית פרסם צילום מסך המעיד על קניית מניות של חברת BIG, אשר הכריזה היום על השבתה של סניפיה ביום שלישי הקרוב.

רדמן כתב: "חברים קונים בביג וקונים את ביג. מי שיכול לרכוש מניות של ביג, זה הזמן. הציבור הליברלי בישראל (מכל קצוות הקשת) צריך להראות את תמיכתו ואת כוחו".

לאור הפרסום, תהו גולשים האם מדובר בהרצת מניות - עבירה חמורה על החוק הישראלי, שכן בדבריו נראה שהוא מעודד את הציבור לרכוש את המניות, לאחר שאלו נפלו בכ-3% במהלך יום המסחר.

החוק הישראלי בנוגע להרצת מניות קובע כי: מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי עשרים וחמישה מן הקנס כאמור באותו סעיף:

(1) הניע או ניסה להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך ועשה זאת באמרה, בהבטחה או בתחזית - בכתב, בעל פה או בדרך אחרת - שידע או היה עליו לדעת שהן כוזבות או מטעות, או בהעלמת עובדות מהותיות;

(2) השפיע בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך. לעניין פסקה זו, חזקה כי מי שפעל לפי הוראות סעיף 56(א) לעניין ייצוב מחיר ניירות ערך לא השפיע בדרכי תרמית כאמור.

כך לפי — סעיף 54א' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

רדמן עצמו הבהיר "למען הסר ספק זו לא המלצת השקעה, אני לא איש מקצוע ואין כאן שום הבטחת תשואה או יעוץ כלשהו".