מעלית
מעליתצילום: ISTOCK

המפקחת על רישום מקרקעין בנצרת עינת מידן בלום קבעה כי מעלית שבת בבניין רב קומות תעצור רק בקומות בהן מתגוררים דיירים המעוניינים לעשות בה שימוש.

הכרעת המפקחת הגיעה לאחר תביעה שהגיש דייר בבניין בן 25 קומות שטען כי במתכונת הנוכחית השימוש במעלית השבת כרוך בהמתנה ארוכה, בסבל ובעוגמת נפש שהופכים את השימוש בה לבלתי כדאי.

מדובר בבניין באזור הקריות בצפון הארץ, אשר בו פועלות שלוש מעליות, שאחת מהן מופעלת כמעלית שבת. התובע, הנמנה על בעלי הדירות שדרשו את הפעלת מעלית שבת, טען במסגרת התביעה שהגיש נגד נציגות הבית המשותף, כי במצב הנוכחי שבו המעלית עוצרת בכל 25 הקומות דורשי מעלית השבת ואף כלל הדיירים אינם משתמשים בה, וביקש כי זו תעצור רק בקומות דורשי המעלית ולא בכל אחת מ-25 הקומות.

בתגובה, הנציגות טענה כי הקצאת מעלית פרטית עולה כדי שימוש ייחודי ברכוש המשותף ומרבית הדיירים מתנגדים לבקשה זו, וכי מעלית השבת שייכת לכלל דיירי הבניין הזכאים להשתמש בה הגם שלרשותם עומדות שתי מעליות רגילות.

בפסק הדין מתחה המפקחת על רישום מקרקעין ביקורת על טענת נציגות הבניין וקבעה כי עמדת הנציגות לפיה מעלית השבת תמשיך לעצור בכל הקומות וגישתה "גם לי גם לך לא יהיה" מהווה שימוש לרעה, תוך אדישות, לכל הפחות, לפגיעה הנגרמת לבעלי הדירות המעוניינים בהפעלת מעלית השבת.

עוד הוסיפה המפקחת כי מרקם החיים בבית משותף, מחייב לפעול בתום לב, כך שבעל דירה שאינו זקוק למעלית שבת, יאפשר את הפעלתה למי שהמעלית כן נדרשת לו. לפיכך הורתה המפקחת שמעלית השבת תעצור בשעות הפעלתה רק בקומות דורשי מעלית השבת, ולא בכל הקומות.