תלמידי ישיבת חומש
תלמידי ישיבת חומשצילום: ישיבת חומש

תלמיד ישיבת חומש שהואשם בהפרת חוק ההתנתקות אמנם זכה לביטול כתב האישום נגדו אבל העונש שנגזר עליו - 200 שעות לתועלת הציבור נותר בעינו.

לאחר ביטול חוק ההתנתקות לפני כארבעה חודשים, ביקש עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו כי התלמיד לא יידרש לבצע את העונש שנגזר ע"י בית המשפט, המדינה נאלצה להסכים לכך, אולם סירבה למחוק את הרישום הפלילי שכבר נקבע בגזר הדין. עו"ד פולסקי התנגד לכך ובית המשפט קבע כי עמדתו מקובלת עליו וכי יש להורות על מחיקת הרישום הפלילי לתלמיד.

לאחר מתן גזר הדין, שירות המבחן שאינו מודע למשמעות שינוי החקיקה, פנה לבית המשפט, בבקשה כי התלמיד ירצה את העונש שנגזר עליו.

עו"ד פולסקי התנגד תוך שהוא מציין כי שינוי החקיקה מבטל את האחריות הפלילית לביצוע העבירה, ומחייב הפסקת ריצוי העונש. מעבר מכך ביקש עו"ד פולסקי כי גם הרישום הפלילי בעניינו של התלמיד יימחק וזאת בשל המשמעות המשפטית של שינוי החקיקה, הכולל גם תחולה רטרואקטיבית המבטלת לחלוטין את האחריות הפלילית לביצוע העבירה, גם במקרה בו בזמן האירוע המעשה היה אסור לפי החוק.

יחידת התביעות המשטרתית אשר הגישה את כתב האישום אישרה כי ביטול חוק ההתנקות מבטל גם את העונש שהוטל על התלמיד, אולם עמדה על כך כי הרישום הפלילי שהוטל על התלמיד יישאר בעינו, תוך מתן פרשנות תמוהה להוראות החוק בעניין.

השופט עודד מורנו, מבית משפט השלום בפתח תקווה, קבע כי יש להורות על מחיקת הרישום הפלילי של התלמיד לחלוטין.

עו"ד פולסקי מסר: "לא ברור לי מדוע גם לאחר ביטול האיסור המביש על שהיה בחומש, המאשימה עוד התעקשה על הותרת הרישום הפלילי, וזאת בניגוד גמור להוראות החוק ולכוונתו הברורה של המחוקק. גם אם ניתן היה לקבל כי היה אינטרס ציבורי כלשהו בהעמדה לדין במשך כל השנים האחרונות של תלמידי ורבני הישיבה בחומש, שמסרו את נפשם את לימוד התורה ויישוב ארץ ישראל, וזאת בשל הנחיית גורמים שונים בפרקליטות, הרי שאין כל פשר להתנהלות המאשימה לאחר ביטול החוק , וזאת למרות הוראה החוק הברורה הקבועה בחוק העונשין".

מנכ"ל ישיבת חומש, שמואל וונדי הוסיף: "אנו שמחים כי מדינת ישראל הסירה את החרפה שאסרה על יהודים לשהות בחומש. אנו נמשיך להיאחז בחומש עד להסדרתה השלמה במהרה".

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, התייחס לביטול כתב האישום ואמר: "טוב מאוד שכך פסק בית המשפט. הניסיון להפוך החלטה מדינית לדיון משפטי הוא מגוחך, וזורה חול בעיני הציבור. הניסיון לדרוס את חלוצי ההתיישבות בחומש, לא יצלח. אות הקין של ההתנתקות הוסר והכתם יימחק לעד בבניית יישובים נוספים במרחב ובניית הישובים שנעקרו".