ד"ר גיל לימון: פגיעה במעמדם של שומרי הסףערוץ כנסת

המשנה ליועמ"שית עו"ד ד"ר גיל לימון השתתף היום (רביעי) בוועדת החוקה והסביר את ההתנגדות הגדולה במערכת המשפט לצמצום עילת הסבירות.

"זו ההצעה הקיצונית ביותר האפשרית לטיפול בעילת הסבירות – מאחר שהיא מונעת כל דיון בעילת הסבירות ביחס לכל החלטה שהיא של הממשלה או של שר. ההצעה מבטלת לחלוטין את הפסיקה של בית המשפט העליון בנושא סבירות; מדובר בפגיעה רב מערכתית במגוון היבטים של פעילות ממשלתית", הסביר.

"אם נקבע בהצ"ח שבימ"ש לא יכול לדון בעתירה או הליך משפטי על סבירות החלטה המשמעות המעשית היא ביחס לממשלה ולשרים שלא תהיה חובת סבירות. הפטור מהחובה לנהוג בסבירות, בוודאי שבגרסתו הקיצונית, יוביל לביטול ערובה דמוקרטית מרכזית בשיטת משטרנו שמהווה בלם על כוחו של השלטון ואבן יסוד במערכת היחסים שבין השלטון לפרט.

הפגיעה הקשה והמשמעותית ביותר של הביטול הגורף של עילת הסבירות ביחס להחלטות של הממשלה ושל השרים נוגע למעמדם של שומרי הסף. עילת הסבירות היא ערובה מרכזית לכך שהמינוי של שומרי סף יהיה ראוי ותקין, ולכך שלא ניתן יהיה לפטר שומר סף משיקולים פוליטיים", אמר.עוד" לימון הסביר את חשיבותה של עילת הסבירות גם מול הליכים בינלאומיים שמפתחים נגד ישראל, "היכולת של מדינת ישראל להדוף הליכים משפטיים בזירה הבינלאומית מותנית בין היתר בכך שרשויות אכיפת החוק במדינה נהנות מעצמאות מקצועית. אם הממשלה יכולה בקלות יחסית להחליף יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה או פרקליט צבאי ראשי, קשה יהיה לטעון בזירה הבינלאומית שהפונקציות האלה, שעצמאותן היא תנאי להדיפת חקירות בינלאומיות, הן אכן עצמאיות".

עוד הסביר כי "בהעדר עילת סבירות, כל שומר סף או רגולטור ידע שההחלטה הבאה שלו יכולה להיות גם ההחלטה האחרונה שלו, אם היא לא תמצא חן בעיני השר הממונה. אנשים הגונים יחששו לבוא ולמלא את התפקיד של שומרי סף".

הוא הדף את ההתקפות כלפי היועצת המשפטית לממשלה, "היועצת תמשיך להיות עצמאית בהחלטות שלה, ולמלא את התפקיד שלה כשומרת סף, כדי להגן על שלטון החוק, המנהל התקין וזכויות האדם

אירועי הימים האחרונים מלמדים עד כמה חשוב שבשיטה המשפטית שלנו יתקיימו ערובות לכך ששומרי הסף יוכלו למלא את תפקידם, וביטול עילת הסבירות בהתאם לנוסח שמונח בפני הוועדה ישלול ערובה משמעותית ביותר לעצמאות הזו".

המשמעות של ההצעה, הלכה למעשה, היא הענקת כוח שלטוני בלתי מבוקר בידי קבוצה מצומצמת של נבחרי ציבור שמלכתחילה מרכזים בידם כוח שלטוני רב ויכולת השפעה עמוקה על הציבור כולו. מדובר ביצירת מעין 'מקלט' משפטי, המאפשר פעולה בחוסר סבירות".