מירי רגב
מירי רגבצילום: Yonatan Sindel/Flash90

שרת התחבורה מירי רגב פנתה במכתב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ברקע כוונת מתנגדי הרפורמה המשפטית להשבית מחר את תנועת הרכבות, בניגוד לחוק.

רגב ציינה במכתבה את החוק שקובע "איסורים פליליים מפורשים בעניין ההתנהגות ברכבת, ובכלל זה עבירה פלילית על נעילת דלת של תא רכבת, או מניעת פתיחתה, ועל הפרעה לפקיד רכבת או עיכובו במזיד, בביצוע תפקידו, בנוסף נקבע איסור על כניסה למסילה במזיד ללא אישור".

רגב מנתה בנוסף כי חל "איסור על הפרעה למבקשים להיכנס לרכבת או לצאת ממנה ואיסור על הפרעה לפקיד רכבת או לאיש ביטחון בביצוע תפקידם וכן איסור על הקמת רעש בלתי סביר שיש בו כדי להפריע לאחרים בתחנה, ברציף או ברכבת, או התנהגות באופן המטריד אחרים או הגוזל את מנוחתם".

רגב מסרה: "מעניין אותי לדעת מה יהיה התירוץ החדש של היועמ"שית להפרת החוק הברור והחד משמעי, ואיך היא מתכוונת להצדיק עמידה וסיכון חיי אדם על מסילות הרכבת, חסימת רציפים וכרגיל שיבוש שגרת האזרחים. נמתין למחר, אולי נופתע".