ד"ר חנה קטן
ד"ר חנה קטןצילום: ערוץ 7

וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים...

מהדבורה אני לומדת על מסירות הנפש. ואכן, דבורת הדבש היא אחד מבעלי החיים ההמרתקים ביותר שקיימים בטבע. אורח החיים השיתופי\הקהילתי המשוכלל שלה מדהים. עד היום בוצעו אלפי מחקרים העוסקים בפלאי בחיי הדבורה.

שיתוף הפעולה של חברות נחיל הדבורים מתחיל בבניית הקן ויצירת חלות הדבש בתוכו ויש חלוקת .

מסתבר שיש חלוקת תפקידים מדויקת הכוללת את האופן של גידול הדור הבא. הקהילתיות מתבטאת גם באופן שבו הדבורות נאבקות עם אויב אמתי או דמיוני שמאיים על ביתן. כולן כאיש אחד יוצאות אל מול התקפה מבחוץ.

כאשר מתקרב 'אויב' לקן הדבורים בטבע הדבורות ששומרות על הקן מבחוץ מזעיקות עזרה על ידי נפנוף מיוחד בכנפיים שגורם לתזוזת אוויר, אותו מזהות הדבורות האחרות כאזעקת חירום. וכך, פתאום יוצאות מהקן מאות או אלפי דבורים שמתקיפות את מקור הסכנה ועוקצות אותו בכל חלקי גופו, וזה מאוד לא נעים, אבל לא קטלני. ומאידך, דבורות הדבש עצמן 'מוסרות את נפשן' בכל עקיצה.

איך זה קורה? העקיצה היא חד-פעמית מפני שבדרך כלל העוקץ נשאר תקוע במקום שבו נתקע והוא נקרע מהגוף תוך כדי גרימת נזק בלתי הפיך, שמביא בסופו של דבר למותה של הדבורה העוקצת.

בוודאי שלא מדובר במסירות נפש מבחירה, הכול מבוסס על טבע ואינסטינקטים, ובכל זאת כאשר מתבוננים על שילוב הנחיל והקן כמכלול מכוון מטרה עם איגוד כוחות בצורה מיטבית – זה מרשים. אכן הדבורים הן דוגמא וסמל למסירות נפש של כל אחת בעד הכלל, הנחישות שלהן וכל זה מתאים לחיים שלנו. מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבורה ומהקהילתיות הדבורתית לתקופה שלנו?

אנחנו כאן כולנו כמו בכוורת דבורים ענקית, אלא שחלוקת העבודה בה אינה מתבצעת בה באופן אוטומטי, אינסטינקטיבי ולכן צריך לבחור בשיתוף פעולה. כאשר מתאחדים סביב ערכים משותפים, כאשר קיימת אכיפה יעילה והגונה, כאשר זרועות השלטון השונות עובדות בשיתוף פעולה - אפשר להגיע לכך שהעם והארץ ייראו לצופה מבחוץ ככוורת דבורים רוחשת ופעילה ומפיקה דבש. היום אנחנו זקוקים יותר מתמיד לשילוב ידיים, לאיחוד כל הכוחות של אוהבי התורה והארץ, וגם לענווה ולביטול אל מול היעדים העומדים לפנינו. יש גורמים המעוניינים ליצור פירוד ובהלה ואנדרלמוסיה.

אבל אלו קולות של מיעוט יהיר וחסר רסן . ובעיקר- מיעוט מבוהל שצריך להרגיע אותו , מבלי להשיב לו בשיח מתלהם, אך במקביל לשמור על כל העקרונות שלנו מבלי לוותר על אף אחת מהן אבל מאד בעזרת ה' , מתוך הרצון הכללי והשליחות הלאומית, , נעשה וגם נצליח, נרכך את העוקץ ונפיק דבש מתוק מנופת צופים.