השר אופיר אקוניס: אנחנו בניסיון להפיכה צבאיתהכל פוליטי, כאן 11