ארנון בר דוד
ארנון בר דודצילום: Avshalom Sassoni/Flash90

יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ויו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי הגישו בסוף השבוע לראש הממשלה בנימין נתניהו ולראשי האופוזיציה את מתווה הפשרה שלהם לצמצום עילת הסבירות.

המתווה שנוסח על בסיס הצעותיהם של פרופ' יובל אלבשן, פרופ' ידידיה שטרן ועו"ד רז ניזרי, לשעבר המשנה ליועמ"ש הממשלה, נועד לקדם הסכמות רחבות בעם ולמנוע את העמקת השסע בחברה הישראלית.

על פי המתווה, עילת הסבירות תצומצם באופן כזה שלא ניתן יהיה לפסול מכוחה בלבד החלטות ממשלה או החלטות שרים מכוח סמכותם בדין, ובלבד שהחלטות אלו: נוגעות לענייני מדיניות, ונדונו ואושרו על ידי הממשלה במליאתה. בנוסף, לא ניתן יהיה לפסול החלטות ממשלה בענייני מינויים של שרים וסגני שרים מכוחה של עילת הסבירות.

שאר החלטות שרים – בין אם לפי סמכותם הישירה, בין אם מכוח סמכויות שהממשלה האצילה להם, ובין אם מכוח סעיף 34 לחוק-יסוד: הממשלה, וכן החלטות ממשלה בענייני מינויים שאינן דורשות אישור הכנסת, ימשיכו להיות כפופות לביקורת שיפוטית גם לפי עילת הסבירות.

במתווה צויין כי שינויים אלה לא יחולו בממשלת מעבר, מרגע הכרזת הבחירות ועד לכינון ממשלה חדשה.

נציגי הקואליציה והאופוזיציה ימשיכו בהידברות אינטנסיבית לשם הגעה להסכמות בשאר הנושאים. הממשלה תצהיר שלא תיעשה חקיקה בנושאים הקשורים לרפורמה המשפטית ללא הסכמה של 75 חברי כנסת במהלך 18 החודשים הקרובים.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד בירך: "מדינת ישראל נמצאת ברגעים גורליים ובמאבק על דמותה ונשמתה. חובתנו לעשות כל מאמץ כדאי לעצור את הטירוף ולהגיע להסכמות רחבות. אני מברך על מאמציו של יו"ר ההסתדרות, המתווה שהניחה ההסתדרות היא בסיס לשיח משותף".

מובילי המחאה הודיעו על התנגדות למתווה: "דרישות המחאה לא השתנו מהרגע הראשון, גניזת החקיקה והקביעה ששינויי עומק בשיטת המשטר ייעשו רק בהסכמה רחבה. פשרות שבסופן ישראל הופכת לדיקטטורה רעות יותר מהכרעה. מדובר בהצעה שכל מהותה היא החזרת העבריין דרעי לשולחן הממשלה ולא בהכרח תמנע פיטורין של שומרי סף ובכירים בשירות המדינה אם לא יתיישרו לפי גחמות של פוליטיקאים".

הליכוד: "ההצעה מטעם ההסתדרות, שזהה לחלוטין להצעת לפיד, היא קבלה חד צדדית של עמדת האופוזיציה כפי שהיא הייתה מתחילת הדרך. ההצעה מעקרת לחלוטין את התיקון בנושא הסבירות ומחייבת ויתור מוחלט על כל שאר מרכיבי הרפורמה. אנחנו ממשיכים לעשות כל מאמץ לפשרה אמיתית ומצפים שכל הצדדים יתגייסו ברצינות למאמץ זה ולא יחזירו אותנו לנקודת ההתחלה".

בתוך כך, בבית הנשיא מנסים להביא לפשרה בנושא חקיקת פסקת ההתגברות והרפורמה במערכת המשפט, יממה לפני ההצבעה המתוכננת לאישור חוק צמצום עילת הסבירות.

הקואליציה בשלב זה מנהלת הידברות עם בית הנשיא כשבבית הנשיא יודעים את הדרישות של האופוזיציה.

נציגי הקואליציה דחו את הצעת בית הנשיא להקפיא את הרפורמה למשך שנה וחצי, אך הסכימו להקפאה של עד חצי שנה, המועד בו משערים כי בג"ץ יחייב את כינוס הוועדה לבחירת שופטים.

גורמים באופוזיציה אמרו לבית הנשיא כי יסכימו לחקיקת עילת סבירות מרוככת בתמורה לדחייה של שנה וחצי ברפורמה, הצעה שכאמור, נדחתה על ידי הקואליציה.