יואב בן צור
יואב בן צורצילום: ארן דולב

שר העבודה יואב בן צור חתם על היתר הרופאים המתמחים המועסקים בתורנויות בשעות נוספות במפעלים רפואיים.

לפי המתווה, קיצור התורניות יחל בעשרה בתי חולים בפריפריה מתוך תפיסה שיש לחזק ראשית את הרפואה באזורים הללו.

על פי המתווה, אורך יום עבודה מירבי לרופא המבצע תורנויות בבתי חולים בפריפריה בימות השבוע לא יעלה על 19 שעות, ועד 21 שעות מקסימום (במקום במצב הקודם, טרום התיקון להיתר, של 26 שעות עבודה) וזאת החל מספטמבר הקרוב במקצועות המפורטים בהיתר.

כמו כן, נקבעו תנאים מדידים להרחבת מתווה הקיצור למקצועות נוספים ולבתי חולים נוספים, וזאת כדי להבטיח מימוש והרחבת ההיתר לכלל בתי החולים בארץ תוך שמירה על היצע הרופאים בפריפריה.

במקביל משרד הבריאות מקדם תכניות להגדלת היצע הסטודנטים לרפואה וחיזוק הרפואה בפריפריה ע"מ להגדיל את היצע הרופאים ותוך הבטחת היכולת להרחבת המתווה לכל הארץ.

השר בן צור סיכם: "לאחר עבודה עם כלל הגורמים המקצועיים, אנו מביאים מתווה מאוזן שיגדיר יעדים מדידים ליישום".