הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
הרב ד"ר אליהו רחמים זייניצילום: אסף מילר

קהל קדוש ה' עליכם ויחיו,

כל יהודי הזוכה להתפלל, שם לב שמספר פעמים אנו מזכירים בתפילתנו קדושה משולשת (קדוש, קדוש וגו'). לקדושה משולשת זו משמעויות רבות ועמוקות, אך אחת מהן באה לידי ביטוי במעמד זה בו אנו נמצאים היום כאן: נוכחותכם ומאבקכם נותנת ביטוי לקדושה משולשת של שלוש הנקודות המקודשות ביותר בעמנו, קדושת התורה, קדושת עם ישראל וקדושת ארץ ישראל.

לכן מגיעה לכם ברכת שמיים ובמעמד זה שיש מקום לברך עליו 'ברוך חכם הרזים' שכינה שראויה לא רק עליכם אלא גם על כל עם ישראל. ואתם באתם להביא מעט קדושה לתל-אביב הזקוקה לה כל כך, ואחינו החולקים עלינו הלכו להפגין בירושלים, ככל הנראה כדי לספוג מעט מקדושתה, לה הם זקוקים כל כך.

אבל מה באנו אנו לבטא כאן באופן יותר ממוקד? ובכן, שהממשלה הנוכחית נבחרה על ידי רוב העם, ולפי כל כללי החוקים בעולם הנאור, בחירה זו תקפה לכל דבר, ומעניקה לממשלה זו את כל הסמכות המגיעה לה על פי חוק. והנה פלא, חלק מאחינו שהעמידו את עצמם כעידית העם, או בלשון מודרנית יותר כאליטה נשגבה, מציגים עצמם כלוחמי הדמוקרטיה, מבלי להבין את מהותה ואת מקורה.

גדולי הסוציולוגים בעולם כולו שאינם נגועים בתסביך הגלותי האוכל בכל פה את האקדמיה הישראלית, אינם מהססים לראות בעם ישראל מייסדי החירות מאות בשנים לפני יוון, וכמו כן הדמוקרטיה המובלטת היטב בשעה ששמואל הנביא קובע 'לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה', חידוש שנדרש על מנת ששאול יוכל לקבל הכרת העם כולו, וזהו ייסוד הדמוקרטיה הישראלית. אז מי שראוי ויכול לה גן עליה זהו דווקא הצבור שתודעתו מושרשת היטב בדברי נביאינו.

אבל על מה באנו להגן כאן היום? ובכן, אחים יקרים, לא באנו פה להפגין חלילה כנגד חלקים אלה או אחרים מעמנו, שאחינו בשרנו הם ואהבתנו כלפיהם לעולם לא תיפסק ולא תחדל, אף כלפי המתנגדים לנו ביותר, וגם לא באנו לבקש מהם להסכים אתנו חוץ מדבר אחד: אנא, השאירו את צה"ל סטרילי ממחלוקות פוליטיות, אל תגעו בצה"ל!

אז למה באנו בהמוננו ומכל הלב? ובכן, להשיב צדק לעמנו, לשים קץ לעוולות של מערכת המשפט שזה כבר עשרות בשנים הפכה את עצמה לדיקטטורה משפטית שעוינת לכל דבר המיוחד לעם ישראל, לכן:

כל שאנו מבקשים הוא לשים קץ להרס החלום הציוני. החלום הציוני אינו מתחיל אצלנו רק עם הרצל, אלא הוא לא חדל ולא פסק מליבות בני ישראל פנימה מאז הדהדהו קולותיהם של נביאי ישראל שהבטיחו לנו לשוב לציון עיר קודשנו, לבנות ולהיבנות בה, ולכן לא נוכל ולא נסכים להיות שותפים להרס הערכי והרוחני המבוצע על יד הבג"ץ בהפיכת מדינת היהודים למדינת כל אזרחיה.

אנו מבקשים גם לשים קץ לעקירת אחינו מנחלת אבותינו, יהיה זה בתחומי יהודה ושומרון או בשאר מקומות, בהעדפת בעלות כל איש זר על אדמת קודשנו על פני בעלות כל איש יהודי.

אנו מבקשים לשים קץ גם להתערבותו הבוטא שלו בענייני בטחון שאינם בסמכותו ואינם במומחיותו, ולכן אינו רשאי לעסוק בהם, ומבקשים לשים קץ להתערבותו הבוטה בענייני דת שאינם בסמכותו, התערבות הבאה להפריד דת ממדינה בניגוד מוחלט לרוח ישראל לאורך כל הדורות.

אנו רוצים לשים קץ להתערבותו הבוטה בניהול המדינה. בג"צ לא נבחר לנהל אותה, ולכן אינו ראשי לדון בהחלטות מדיניות.

אנו רוצים לשים קץ להשוואה שהוא עושה כבר עשרות בשנים בין יהודי ובין אויבי עמנו, ובכך פוגע קשות בלאומיות הישראלית.

בימי בין המצרים אלה, שבעבר הרחוק והכאוב שלנו לא היססנו להרים יד אחד על אחיו, אנו קוראים לכל אחינו, אלו העומדים כאן ואלו שאינם אתנו היום, אל תקרעו חבלי האהבה העמוקה והבלתי מסויגת שידעו רבותינו לטפח בנו במהלך ההיסטוריה ולחנך אותנו על ברכיה, ונצעד יחד להמשך הגשמת קיבוץ גלויות ובניין ארצנו ועתידנו על אף כל חילוקי הדעות. זה הזמן לתקן את אסון העבר, לכן כולנו קרויים לעמוד על זכות רוב העם לדרוש את המגיע לו לטובת כולנו.

הרב ד"ר אליהו רחמים זייני הוא נשיא ישיבת ההסדר והגבוהה אור וישועה בחיפה