גדעון סער
גדעון סערצילום: Yonatan Sindel/Flash90

חבר הכנסת גדעון סער (המחנה הממלכתי) הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק לחלוקה הוגנת של תשלומי מזונות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי המצב כיום מעורר קשיים רבים וקיימים הבדלים משמעותיים בפסיקות לגובה תשלום מזונות. בנוסף, יש חוסר אחידות כיצד נכון לחלק את ההוצאות בין ההורים. לרוב, חלק הארי של ההוצאות מוטלות על האב מבלי קשר למצבו הכלכלי, אולם במציאות המודרנית רוב האימהות עובדות ולעיתים גם מרוויחות יותר מהאב ויש לקחת זאת בחשבון.

"נסיבות אלה", נכתב, "מובילות למצב בו מזונות הילדים הוא אחד המכשולים הגדולים ביותר בניסיון לפתור את הסכסוך בין ההורים ולהביא לרגיעה בין הצדדים שתאפשר להתחיל בבטחה את החיים הנפרדים ולדאוג לרווחת הילדים בצורה מיטבית. כמו כן, הדבר יוצר עומס על בתי המשפט בשל הדיונים הרבים בנושאי מזונות".

מטרת החוק היא לוודא את התמיכה הכלכלית בילד וליצור חלוקה שווה בין הוריו, תוך שמירת עקרון טובת הילד וחלוקה הוגנת ואובייקטיבית בין ההורים.

"הצעת החוק תוביל לחלוקה הוגנת יותר בתשלומי המזונות, מניעת חיכוכים בין ההורים והפחתת העומס על בתי המשפט", צויין. "כמו כן, היא תסדיר באופן כולל את סוגיית התמיכה הכלכלית בילדים בישראל - מתוך התמקדות בטובת הילד. המהלך עתיד לייצר אחידות, שקיפות וודאות בדיני מזונות ולהפחית את הדיונים המשפטיים בין ההורים".

הצעת החוק מבוססת על תזכיר חוק שהופץ בתקופת כהונתו של סער כשר המשפטים.

עמותת אבות למען צדק מסרה בתגובה: "הייתה תקווה בציבור האבות הגרושים אותם אנו מייצגים, כי מי שהיה שר המשפטים והוביל תיקון עוול רב שנים בדמות ביטול התליית רשיון נהיגה לחייבי הוצל"פ, ימשיך ויפעל לשוויון בהורות ובכלכלת הילדים. זאת ועוד, תזכיר החוק עליו מתבססת הצעת החוק של חבר הכנסת הינה עדות נוספת לשלטון הצללים של הפמיניזם הרדיקאלי. מדובר בהמשך ההתעמרות ורמיסה ברגל גסה של האבות הגרושים בישראל תוך התעלמות מוחלטת מעמדתם המאוזנת של ארגוני הגברים המייצגים את קולם של אלה הנושאים כיום בעיקר בעול מזונות הילדים בישראל".

"בדיקה מעמיקה אודות הפרופ' אשר הכין את תזכיר החוק, מגלה לנו שמדובר בפמיניסט בוגר מרכז רקמן וקשריו המשפחתיים נטועים עמוק במכון זה. וזה האדם שמונה להוביל "מסמך מאוזן" של משרד המשפטים? הכשלים בהצעת החוק שיגרמו להמשך הפגיעה באבות הגרושים: א. פוטנציאל השתכרות. ב. מדור כפוי: האב משלם היום כ-150% שכירות (לעצמו ועוד מחצית לגרושה) וכעת העלות תגיע ל-200%. ג. התעלמות מחוק יחסי ממון ואיזון משאבים. ד.הורה מרכז. ה. פיצוי כלכלי לאישה קרי מזונות אישה. ו. הבטחת הכנסה לאישה במימון הגבר.
ז. חוק מסורבל שמגלגל יותר מדיי מקרים לסחבת של בתי המשפט, במקום מחשבון פשוט".

"לציבור שאינו בקיא: חוק המזונות תוקן בשנת 1981 ונחתם בידי ראש הממשלה המנוח מנחם בגין ז"ל. תיקון 1981 נדון במספר רב של דיונים בועדת חוקה חוק ומשפט חברי הכנסת היוזמים: אמנון לין, עקיבא נוף, משה עמאר. ניתן לעיין בדבר הכנסת ולראות שחברי הכנסת היו בטוחים שהם מתקנים את העדר השוויון ואפליית אבות בתשלום מזונות - בפועל במשך 42 שנה השופטים מפרשים את החוק בניגוד להחלטת הכנסת. לשון החוק: תיקון סעיף 3א. (א) אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו. (ב) בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא".

"אם חבר הכנסת גדעון סער מעוניין בהסדרת הליכי פירוד וגירושין והקטנת הנזק הדרמטי שנגרם לידי הורים המתגרשים בעצימות גבוהה בעיקר בגלל מאבקי מזונות, יואיל ויתקף את תיקון 1981".