תלמידי מקור חיים פתחיה ספולטר ודרור כהן עם ינון אהרוני מצביה דימונה בביצוע מיוחד ל'לכה דודי'.

"את הניגון הזה הכרתי כבר מגיל צעיר מאוד כששרו אותו בקבלת שבת בבית הכנסת ביד בנימין, והשנה נפעמתי ממנו לראשונה. ניגנתי אותו בזמן האחרון הרבה מאוד עם יוחאי ודרור בישיבה, ב'לקראת שבת' - התוועדות קצרה שנהגנו לעשות כל שבת ישיבה 20 דקות לפני כניסת שבת", מספר ספולטר.

ספולטר מרחיב על הניגון: "יחד עם חורבן ירושלים שאנו מתענים עליו כל שנה, סרה השכינה מהעולם ולכן בתשעה באב נהגו ישראל להתאבל גם על אסונות המהווים את חורבן עם ישראל בכל מקום לאורך הדורות. גם הניגון הספציפי הזה, קשור מאוד לאחד האסונות הגדולים בתולדות עם ישראל - השואה, שעליה נהגו להגיד קינות בתשעה באב.

חצר החסידים שממנה הגיע ניגון זה נקראת 'דז'יקוב' – עיירה קטנה בגליציה בה ייסדה קהילת חסידים את החסידות המיוחדת הזו, שנספתה בשואה יחד עם האדמו"ר האחרון שלה.

לניגון הזה יש חן ייחודי שככל הנראה הרבה קהילות בעולם הושפעו ממנו ומהאור הגדול שהוא מביא לכניסת השבת, והוא הופץ באופן מרהיב לעומת החסידות המצומצמת שנספתה. לי באופן אישי, הביצוע הזה היה אחד הביצועים המאתגרים שהוצאתי - להצליח להמחיש את היופי והקסם שבניגון העתיק והמיוחד הזה ושהעיבוד לא יפריע לניגון לחלחל ללבבות השומעים. אני מתפלל שבעזרת הניגון הזה נצליח להתקרב אל הקב"ה, אחד אל השני, שנצליח להחזיר את השכינה לעולם, ולקבל עלינו את השבת מתוך עונג וטהרת הלב".