ראש ישיבת ההסדר אורות נתניה ורב הגרעין התייחס בשיעור בפני תלמידיו לרפורמה המשפטית ומחאת השמאל נגדה.

"נאבקים פה על רפורמה משפטית, אנחנו בעד רפורמה משפטית?! אנחנו לא בעד רפורמה משפטית, אנחנו בעד והשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה, כל המשפט עקום מההתחלה, הכול עיוות מראש", אמר הרב יוסיפון.

לדבריו, "אנחנו בעד המשפט של התורה, נקודה, בוא נזכור את זה. אנחנו הולכים להפגין בעד רפורמה משפטית, אני בעצמי השתתפתי בהפגנה, על זה גם בוכים בשרף אפוסטמוס את התורה, מראש לא נותנים לנו לדבר את האמת שלנו, מראש הוויכוח מתחיל מעיוותים שהתקשורת יוצרת.

לפעמים לאנשי האמת אין מה להתחיל לדבר בכלל, מראש כל הוויכוחים שלב 8, מתחילים לדבר על וויכוחים קטנים, בוא לא נשכח את כל האמת הגדולה שלנו, זה חלק מהתולדה של חורבן המקדש".