ראש המוסד דדי ברנע רוקד בחתונת אחיינו החרדימשה ויסברג, בחדרי חרדים