NKUBH
NKUBHValeria Ferraro/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

ממשלת הימין באיטליה, בהובלת ראש הממשלה המכהנת ג'רוג'יה מלוני, גרמה היום (ג') לצניחה משמעותית במניות הבנקים במדינה.

הצניחה קרתה לאחר הודעה ללא תיאום עם המערכת הבנקאית על מיסוי רווחי המלווים שנבעו משיעורי הריבית הגבוהים, בגובה של 40%.

הצעד נחשף בשעה מאוחרת ביום שני, זאת בעקבות רווחים משמעותיים של הבנקים בעקבות העלאות ריבית, בשילוב עם לחץ פוליטי על ממשלתה של מלוני להשפיע על גובה האינפלציה במדינה ועל שיעורי הריבית הגבוהים שהשפיעו רבות על משקי הבית האיטלקים.

המס בגובה 40% אושר בישיבת ממשלה ויוחל על הכנסות הריבית נטו שנוצרות מהפער בין שיעורי ההלוואות והפיקדונות של הבנקים, לאחר שיעבור את אישור הפרלמנט.

ממשלתה של מלוני טענה כי תשתמש בסכומים שיגבו מהבנקים, למימון צעדים שמטרתם לסייע למשפחות ועסקים קטנים.

יצוין כי הבנק המרכזי האירופי העלה את הריבית ב-4.25 נקודות אחוז מאז הקיץ שעבר, והעלה את ריבית הפיקדון ממינוס 0.5% ל-3.75%, אך חלק ניכר מהעלייה הזו לא הועברה על ידי בנקים ברחבי אירופה לאנשים הפרטיים.

אנליסטים מעריכים כי לצעד זה, אם יאושר, יהיו השלכות הרסניות על הבנקים הקטנים והבינוניים בפרט, ועל הכלכלה האיטלקית בכלל, זאת עקב הסרת התמריץ של הבנקים הפרטיים להגדיל את שורת הרווח משנה לשנה, לאור המיסוי הכבד שיוטל על כך.