הרב יוגב שמחון
הרב יוגב שמחוןצילום: עצמי

אחד השיעורים החשובים והגדולים יותר בחיים מונח בפסוק הפותח את פרשתנו. "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה"

לדברי הגר"א וגדולי החסידות הפסוק מלמד שבכל יום ויום עומדת בפני כל יהודי האפשרות והיכולת לנתב את חייו לחיים של ברכה.

לא משנה מה נקודת המוצא ומה בחרנו ועשינו ביום האתמול, בכל יום מתחדשת הבחירה החופשית.

"הנה מה שאמר 'נותן' ולא אמר 'נתתי', יבואר שאם אמר נתתי הוה אמינא שהבחירה שניתנה לאדם לילך בדרך הטוב הוא דווקא בתחילת הבחירה, אבל אם בירר לו דרך הרע אין לו תקנה אף אם בירר לו אח"כ דרך הטוב, לכך אמר הכתוב 'נותן' והוא לשון הווה, פירוש שאמר הקב"ה שכל ימיך עד תשלום ימיך יש לך ברירה לבחור בדרך הטוב אפילו עד יום המיתה" (הגר"א).

היהדות, בניגוד לטרגדיה היוונית לפיה האסון צפוי בראש, ובניגוד לשיטות מסוימות שאינן מאמינות בבחירה חופשית מאמינה שכל אדם בכל יום יכול לשנות את עצמו ועל ידי כך את גורלו.

עלינו לזכור שמה שהננו עכשיו הוא תוצאה של פעולותינו ומחשבותינו עד עתה, ומה שנהיה בעתיד – הנו תוצאה של מה שנחשוב ונעשה מעתה והילך.

ולא זו אף זו, לא רק שהעבר אינו חורץ את גורל הווה, אף יש כוח בהווה להטביע שינוי צורה לעבר וכדברי השפת אמת: "לעולם ביד האדם להפוך הרע לטוב, ואין לדבר סוף ... כי אין אחרית וסוף לקללה".

בהקשר לכך ועל מנת להמחיש את הדברים, מסופר על מורה שנכנס לכיתה בפעם הראשונה, ההתרגשות הייתה בשיא, ומרוב התרגשות הוא לא שם לב לשקית שהייתה זרוקה על הרצפה, הוא דרך עליה ונפל לעיני כל התלמידים...שלא הצליחו לעצור את הצחוק.

והמבוכה הייתה רבה, המסתכל מהצד עלול לומר לעצמו "זהו הלך עליו, הוא אבוד".

אך המורה לא חשב כך, הוא קם ואמר לתלמידים "זה היה השיעור הראשון שלנו – מכל נפילה ניתן לקום".

ללמדנו שעם קצת יצירתיות, גמישות ואמונה בשינוי נוכל לצאת מכל סיטואציה שידנו על העליונה ולהפוך את הקללה לברכה.

הכותב מרצה במכללה להכשרת מטפלי NLP ודמיון מודרך בגישה יהודית