עפרה לקס חושבת שאנחנו צריכים ללמוד להקשיבמהצד השני, כאן 11