שכירות
שכירותצילום: ISTOCK

אחוז הדירות המוחזקות ע"י סוחרים עלה, כשבמקביל, מספר הדירות בבעלות- צנח מכ-75% לפני כעשור ל-71% כיום.

נכון ליולי 2022 היו בישראל כ-2.85 מיליון דירות למגורים, מתוכן 2.03 מיליון דירות בבעלות שהן 71.3% מכלל הדירות, כ-803 אלף דירות בשכירות, המהוות 28.1% מהדירות וכ-17 אלף דירות בדיור המוגן הפרטי (0.6%).

בסך הכל, במהלך השנים 2022-2013 חלה ירידה באחוז הדירות בבעלות, מ-75.2% ל-71.3%, ואחוז הדירות בשכירות עלה בהתאם מ-24.3% ל-28.1%. נתונים אלו עולים מפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס),אודות שיעורי בעלויות על דירות.

בשנים אלו קצב הגידול הממוצע השנתי של מספר הדירות בשכירות עמד על 3.4%, ועלה על קצב הגידול הממוצע השנתי של כלל הדירות – 1.9%. בסך הכל לאורך העשור חלה עלייה של 40.3% במספר הדירות השכורות, לעומת עלייה של 20.9% בסך הדירות הרשומות במרשם הדירות והמבנים.

בתל אביב כ-50% מהדירות מושכרות

האחוז הגבוה ביותר של דירות בבעלות נמצא במחוז הצפון (79.9%) ובאזור יהודה והשומרון (77.8%) והשיעור הנמוך ביותר – במחוז תל אביב (60.6%). בהתאם לכך, האחוז הגבוה ביותר של דירות בשכירות, נמצא במחוז תל אביב (38.9%),לעומת 19.9% במחוז הצפון ו-22.2% באזור יהודה והשומרון. ערים בולטות באחוז גבוה של דירות בשכירות הן: תל אביב-יפו (49.7%),חריש (45.4%) וגבעתיים (40.2%). רשויות מקומיות עם אחוז גבוה של דירות בשכירות הן: מצפה רמון (57.6%),קריית ארבע (44.8%) ועמנואל (42.1%).

מבחינה מספרית, בתל אביב מושכרות כיום כ-107.3 אלף יחידות דיור, המהוות 13.4% מכלל היצע השכירות בישראל. אחריה ירושלים עם 74.2 אלף דירות המוצעות להשכרה ואחריהן חיפה (42.5 אלף),באר שבע (26.5 אלף) ורמת גן עם כ-26 אלף יחידות.

שיעור הבעלות בציבור הערבי גבוה יותר

מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם יהודים, 70% הן בבעלות, 29.4% הן בשכירות ו-0.6% הן בדיור המוגן הפרטי, מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם ערבים, 88.2% הן דירות בבעלות, ו-11.8% הן בשכירות ואילו מתוך הדירות שבהן המחזיקים בני דתות אחרות, בהם בעיקר נוצרים לא ערבים 62.2% הן בשכירות, 36.2% הן בבעלות והשאר – 1.7% בדיור המוגן.

מעניין לציין כי קיים הבדל דרמטי בשיעורי הבעלות בין מחזיקים ערבים המתגוררים ביישובים הלא יהודיים, שם 96% מהדירות הן בבעלות ורק 4% מהדירות הן בשכירות. לעומת הערים המעורבות, שם שיעור הדירות בבעלות בקרב מחזיקים ערבים הוא 70.8% ו-29.2% מהדירות הן בשכירות, בדומה לשיעור בכלל האוכלוסייה. בקרב מחזיקים ערבים המתגוררים ביישובים יהודיים, שיעור הדירות בבעלות הוא 38.4% ו-61.6% מהדירות הן בשכירות (ב-0.5% בלבד מהדירות ביישובים יהודיים המחזיקים הם ערבים).

הדיור הציבורי מאבד כ-1,000 דירות מדי שנה

77.9% מהדירות בשכירות מושכרות על ידי אנשים פרטיים, 7.3% מושכרות על ידי החברות המשכנות בדיור הציבורי, 5.2% – על ידי חברות, 5.0% – על ידי קיבוצים ומושבים, ו-1.4% מושכרות על ידי גורמים אחרים (3.2% לא ידוע).

מנתוני מרשם הדירות והמבנים, בשנת 2022 עמד מספר הדירות בדיור הציבורי על 47.6 אלף דירות ועוד כ-13.5 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי המיועד לעולים זכאים בגיל 65 ומעלה. לשם השוואה, בשנת 2013 היו בדיור הציבורי 56.5 אלף דירות ועוד כ- 10.6 אלף דירות בדיור המוגן הציבורי. עם השנים ירד בהתמדה מלאי הדירות הציבוריות, ובעשור האחרון נגרעו ממלאי הדיור הציבורי כאלף דירות בממוצע מדי שנה. 96.7% מהדירות בדיור הציבורי מושכרות.

קרוב ל-10% מהדירות בדיור הציבורי ובדיור המוגן הציבורי הן בבאר שבע – כ-6 אלף דירות, ואחריה אשדוד עם כ-3.3 אלף דירות ואשקלון עם כ-3.1 אלף דירות.

המובילות בשיעור השכירות באירופה – שוויץ וגרמניה

בשנת 2021, 30.1% ממשקי הבית באיחוד האירופי מתגוררים בשכירות. בשנה זו בישראל 27.4% מהדירות הן בשכירות. באיחוד האירופי ניתן לראות בחלק גדול מהמדינות הבדלים בצורת המגורים בין מזרח היבשת לבין מרכז היבשת ומערבה. אחוז משקי הבית המתגוררים בשכירות גבוה במיוחד במרכז אירופה ובמערבה וכן ברוב אירופה הצפונית (שהמובילות ביניהן הן שווייץ – 57.8% וגרמניה – 50.9%). לעומת זאת, במדינות ממזרח היבשת שיעור הגרים בשכירות נמוך מאוד (רומניה – 4.7%, סלובקיה – 7.1% והונגריה – 8.3%).

בארצות הברית שיעור משקי הבית המתגוררים בשכירות גבוה מעט מהממוצע באיחוד האירופי (32.7%) ואילו בקנדה השיעור דומה (30.8%).