אוחנה בוועדת החקירה
אוחנה בוועדת החקירהצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

יו"ר הכנסת והשר לביטחון הפנים בזמן אסון מירון אמיר אוחנה העביר באמצעות נציגיו בקשה שלא יכתבו המלצות שיפגעו בו. כך פורסם בכאן רשת ב'.

"לא ניתן לייחס לשר דאז אחריות מיניסטריאלית אישית בגין מעשה או מחדל שלו, אשר תרמו להתרחשות האסון", נכתב לוועדה.

בהמשך, התייחסו נציגיו של אוחנה להתבטאות "אני אחראי, אך אחריות אין פירושה אשמה" ואמרו כי התכוון לאחריות מיניסטריאלית ולא אישית.

"באשר לאחריות המיניסטריאלית הכוללת - נהוג לטעון כי במקרה של מחדל שנעשה בתחום אחריותו של המשרד עצמו, השר נדרש להסביר, להבהיר, לנקוט צעדים, אך האשמה (הציבורית) אינה מוטלת על כתפיו", נטען.

"אחריות מעין זו, מכונה לעיתים גם: 'אחריות פרלמנטרית'...זוהי אותה 'אחריות' אשר אליה כיוון בפרסום שעשה סמוך לאסון, ממנו נגזר הציטוט בדבר: אני אחראי - אך אחריות אין פירושה אשמה", הוסיפו.

מוקדם יותר היום (חמישי) באי כוחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגישו לוועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון מירון סיכומים בהם נמתחה ביקורת על הכוונה להמליץ להזהיר את נתניהו בגורם אחראי לאסון.

בסיכומים שהוגשו כתבו כי "אין כל מקום לפרסם המלצות אישיות נגד ראש הממשלה, שכן הוכח בפני הוועדה כי הוא פעל כפי שהיה מצופה מכל ראש ממשלה לפעול וכי הוא פעל בהתאם לגדרי סמכויותיו על מנת לתקן את הליקויים שהגיעו לפתחו".

עוד נכתב כי אין מחלוקת כי בשום שלב אף לא אחד מהפקידים הבכירים או שרי הממשלה לא התריעו בפני ראש הממשלה שיש צורך לכנס ישיבת ממשלה, לדון בעניין מעבר לדיונים שהתקיימו או לנקוט בכל פעולה ספציפית אחרת שבסמכות ראש הממשלה".

"בניגוד להודעת האזהרה, ראש הממשלה פעל לאורך כל שנות כהונתו באורח תקין, ובכלל זה פעל להסמיך גורמים להיות אחראים על פעילות הרשות המבצעת בכל הנוגע לניהול האתר. הוכח בפני הוועדה כי מעולם גורם כלשהו ברשות המבצעת לא הביא לידיעת ראש הממשלה כי פעילות הרשות המבצעת ביחס לאתר אינה תקינה באופן שעשוי לסכן חיים. לא רק זאת, הגורמים הרלוונטים ברשות המבצעת הבהירו לאורך השנים שוב ושוב כי הפעולות המבוצעות יביאו להתנהלות תקינה ואף מיטבית".