השר בן גביר
השר בן גבירצילום: משטרת ישראל

במטרה לחיזוק הביטחון האישי לקראת חגי תשרי ולאורך השנה, 120 מיליון ש"ח יושקעו בחיזוק הריבונות הביטחונית במזרח ירושלים.

במסגרת תכנית החומש לפיתוח מזרח ירושלים וביוזמת השר איתמר בן גביר, המשרד לביטחון לאומי יפעל להגברת הנוכחות ותחושת הביטחון האישי בשכונות מזרח ירושלים, באמצעות משטרת ישראל והרשות הלאומית לביטחון קהילתי.

בסעיף ההחלטה, שגובש בהנחיית השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר, ובשיתוף פעולה עם משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים ומשרד האוצר נקבעו מספר יעדים לחמש השנים הקרובות.

בתוך כך, תוגדל כמות השוטרים והפקחים המסייעים במערך האכיפה העירוני בירושלים לרבות במרחב קדם ובשכונות מזרח העיר. כמו כן, תבוצע עבודת מטה לבחינת התבחינים הנוגעים לאבטחת מוסדות חינוך במזרח העיר.

בנוסף, בכדי לחזק את תחושת הביטחון האישי והגברת הנוכחות, יתבצע קידום תכניות בינוי עבור תחנות משטרה, הקמת נקודת משטרה כחלק ממרכז שירות משולב בג'בל מוכבר, גיבוש והפעלת תכניות ייעודיות עבור נקודות או יחידות משטרה הממוקמות בשכונות מזרח ירושלים.

הרחבת תכניות הרשות המקומית למניעת אלימות ומאבק בשימוש בסמים ואלכוהול בתחומה ובכלל זה הרחבת המערכים הטכנולוגיים בהתאם לתכנית שתגובש במשרד לביטחון לאומי בנושא.

במסגרת התקציב יורחב פרויקט "מבט לירושלים" לפריסת מצלמות בנקודות חיכוך ובצירים ראשיים ושימוש בכלי אנליטיקה.

התקציב יעמוד על 120 מילון שקלים, מתוכו 55 מיליון שקלים מהמשרד לביטחון לאומי, 10 מיליון שקלים מעיריית ירושלים ו-55 מיליון שקלים ממשרד האוצר.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר אמר: "זה צעד נוסף וחשוב במאבק הבלתי מתפשר שלנו להחזרת הביטחון האישי ולמען ירושלים בירתנו. הבאנו תקציבי שיא למשטרה ולגופי המשרד, תוספות תקנים ותוספות שכר על מנת להגדיל משמעותית את כוח האדם והשוטרים וממשיכים לפעול לחיזוק המשילות והביטחון האישי בירושלים ובכל מדינת ישראל".