עיר דוד
עיר דודצילום: Yonatan Sindel/Flash90

הדרך לפתרון הסכסוך הערבי ישראלי נעוץ בהגדרת שורש הסכסוך. מהו שורש הסכסוך – חייבים להודות ולומר כי שורש הסכסוך הוא דתי. הסכסוך הוא על האמונה.

כל השנים נמנעו ממשלות ישראל מלהודות שזהו שורש הסכסוך, כיוון שכממשלה חילונית בהגדרה, היא אינה יודעת להתמודד עם סכסוך דתי.

בשנים האחרונות שומעים ממנהיגי ישראל כי הסכסוך נובע מאי הכרת הערבים – המוסלמים במדינה יהודית. מדוע אין היא מכירה בכך? כיוון שהכרה במדינה יהודית יש בה הכרה בנס של שיבת ציון, שמקעקע במובנים רבים את האמונה המוסלמית.

האסלם כמו הנצרות מודה שעם ישראל נבחר ע"י הקב"ה כעם הנבחר, קיבל תורה בסיני, ונכנס לארץ ישראל הארץ שהובטחה לאבותיו, אך לטענתם, כיוון שחטא ישראל, הקב"ה הגלה אותם מארצם. לשיטת הנצרות נבחרו הם, ולשיטת האסלם – נבחרו הם. שיבת ציון, מוכיחה כי הקב"ה לא עזב את עם ישראל וכי הברית עם עם ישראל קיימת לעד.

עובדה זו היא השורש למלחמות עם הערבים המוסלמים ושורש השנאה של המערב לישראל והתמיכה באויבנו המנסים בפועל להשמידנו, ולצאת נגד הקב"ה בכל מהלך שיבת ציון.

בבואנו לנסות לפתור בעיה, צריך לתקן אותה משורשה. גם אנו – עם ישראל, צריכים להכיר ולהודות תרתי משמע כי שיבת ציון הוא מהלך א-לוקי שלא היה נס כדוגמתו מאז בריאת העולם. ההכרה הזו מוכרחת לבוא כדי שאנו – עם ישראל, נשוב אל ה'. רק מתוך כך נוכל להתמודד עם "הבעיה הפלשתינית". "אשור שבט אפי" אומר הנביא ישעיהו. כך גם הפלשתינאים – הם שבט בידו של הקב"ה. ומה המטרה? זה כתוב בנביאים – לא צריך להיות נביא לשם כך – להחזיר אותנו לקב"ה.

יוצא מן הדברים: הכרה שלנו בשיבת ציון כמהלך א-לוקי, הכרזה על כך קבל עם ועולם, היא הפתרון לסכסוך. אנו צריכים לומר למוסלמים שאם הם נלחמים בנו הם נלחמים בבורא עולם. במלך מלכי המלכים הקב"ה. אז הם יצטרכו לבחור אם להילחם את המלחמה האחרונה או להיכנע. אבל זה יהיה מתוך מצב של: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".

הכותב הוא תושב עיר דוד, ירושלים