כיתת לימוד בבי"ס
כיתת לימוד בבי"סצילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

הלמ"ס פרסם היום (ג') את הנתונים המלאים אודות התלמידים שנבחנו בבחינות לאיתור מחוננים ומצטיינים בחינוך העברי, בין השנים 2000-2022. הנתונים הצביעו על כך שחלה עלייה משמעותית במספר המומלצים לתוכניות המחוננים והמצטיינים.

מהנתונים עולה בין היתר כי בחמ"ד נרשמה עלייה מרשימה בשיעור המומלצים הכולל לתוכניות המחוננים והמצטיינים, מ-16.3% בשנת 2000 ל-54.6% בשנת 2022. קפיצה מרשימה בנתונים נרשמה בין השנים 2018 ל-2020, אז אחוז המומלצים עלה מכ-8,000 תלמידים לכ-12,000 תלמידי החינוך הממלכתי-דתי.

מספר הבנים הנבחנים עלה מ-5,640 בשנת 2000 ל-9,614 בשנת 2022 (גידול של כ-70.5%), ומספר הבנות הנבחנות עלה מ-4,274 ל-5,601, בהתאמה (גידול של כ-31.0%). אחוז המומלצים הכולל מתוך כלל הבנים שנבחנו עלה מ-19.6% בשנת 2000 ל-49.4% בשנת 2022, ובקרב הבנות – מ-13.9% ל-64.9%, בהתאמה.

תהליך האיתור לתוכניות המחוננים והמצטיינים מתחיל במבחן 'שלב א', המתבצע ברוב בתי הספר בכיתה ב. במבחן זה נערך איתור ראשוני של תלמידים שיש להם הסיכוי הגבוה ביותר להתאים להשתתפות בתוכניות המחוננים. תלמידים שקיבלו ציון המצוי בטווח של ה-15% מהציונים הגבוהים ביותר, וכן ילדים שהוריהם או הצוות החינוכי בבית הספר המליצו עליהם, מוזמנים לגשת למבחן שלב ב לאיתור מחוננים.

המבחנים הנערכים בשלב ב מבוססים על בדיקת כישורים קוגניטיביים כלליים באמצעות בחינת ידע כללי, שפה, מתמטיקה וצורה. תלמידים שהשיגו ציון הגבוה מ-1.5%-3% מהציונים הגבוהים ביותר של סף הקבלה הארצי, מתקבלים לתוכניות המחוננים. תלמידים שהשיגו ציונים בטווח שבין 3% ל-8% מתקבלים לתוכניות המצטיינים.

עוד נראה מהנתונים כי בחלוקה לפי עשירוני המדד החברתי-כלכלי של התלמידים, עולה כי מספר הנבחנים מהעשירונים הנמוכים (6-1) ירד מ-2,964 בשנת 2000 ל-2,630 בשנת 2022 (ירידה של כ-11.3%); מספר הנבחנים מהעשירונים הבינוניים (8-7) עלה מ-2,938 ל-4,119, בהתאמה (גידול של כ-40.2%); ומספר הנבחנים מהעשירונים הגבוהים (10-9) עלה מ-4,018 ל-7,851, בהתאמה (גידול של כ-95.4%).