עקיבא לם: התקשורת חטאה בהאשמת הקרבןמהצד השני, כאן חדשות