הרב יצחק זילברשטיין
הרב יצחק זילברשטייןצילום: Shlomi Cohen/Flash90

הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין, מרבניה הבכירים של תנועת "דגל התורה" הליטאית, הסביר כי אמירת הממשלה לפיה הרכבת הקלה לא תפעל בשבת היא "כבוד התורה וקידוש השם", כלשונו.

הרב זילברשטיין נשאל האם מותר לנסוע ברכבת הקלה שכן היא נבנתה תוך כדי חילולי שבת והשיב: "אני אומר שמותר. למה? כי זה קידוש השם. למה?

כיון שהרי הממשלה אמרה שיותר זה לא יעבוד בשבת. בשבת לא עובדים, מכאן ולהבא זה לא יסע בשבת. הממשלה הביעה פה כבוד לתורה, שבשבת הרכבת לא תעבוד, בשבת סוגרים את התחנה".

נכדו של הרב המשיך והקשה: "וזה שבנו את הרכבת בשבת?".

הרב השיב: "הרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. מעיקר הדין יש את ההיתר של רבי ניסים קרליץ שזה רכוש הציבור והם לא יכולים לאסור עלינו. רק מה? זה מאד לא יפה. אבל כאן זה כן דבר יפה, שהם מודיעים שהרכבת לא תיסע בשבת, אז אפשר להגיד להם שמותר".