ראש המכינה הקדם צבאית 'בני דוד' בעלי, הרב יגאל לוינשטיין, מסביר בשיחה עם ערוץ 7 את דעתו על פולמוס התחבורה הציבורית בשבת ומצהיר כי "התבהלה היא מערערת היסוד להגיע לפשרות".

"אני חושב שמקטינים את הבעיה. הסוגייה הגדולה היא האם אנחנו רוצים צביון יהודי למדינה, אני חושב שרוב החילונים כן מעוניינים בצביון שבת. ומצד שני כולנו רוצים חירויות לפרט. כל הסוגייה של האוטובוסים היא לא הסוגייה. שהמערכות הציבוריות ישבתו בשבת - זה נותן את הצביון היהודי", אומר הרב לוינשטיין.

הוא מציין כי "בעבר האוטובוסים היו של המדינה, אז היה ויכוח האם המדינה תפעיל תחבורה ציבורית בשבת. אבל היום האוטובוסים הם לא של המדינה, זה כמו רכב פרטי. לנו משנה אם זה אוטו אחד עם חמישה אנשים או אדם שמסיע 30 איש בתוך רכב? זו בכלל לא הסוגייה. אני לא חושב שהשאלה היא אוטובוס. ברשות הפרט, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ברשות ציבורית צריכים ביחד, חילונים ודתיים, לקבוע איפה עובר הקו - שמירת האופי הציבורי הקולקטיבי של שבת, ובין איפה זה יורד ופוגע או לא בחירויות של הפרט".

"אני חושב שאפשר לדבר עם החילונים על הכל. הרי הסטטוס קוו הוא לא קדוש. עם אנשים רציניים, רציונליים, ששני הצדדים רוצים את אותו דבר, נמצא את הדרך לפתור את כל הבעיות. היום יש מבולקה על הכל. חילונים לא ידעו לחיות עם השבת הציבורית 75 שנה? ידעו לחיות. התבהלה היא מערערת היסוד להגיע לפשרות. ברגע שתירגע התבהלה - נגיע להסכמות בכל דבר. כמו כל זוג נשוי שיש פער ביניהם ורוצים להמשיך לחיות ביחד", סיכם.