כיתה
כיתהצילום: ISTOCK

הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך (ראמ"ה) מפרסמת היום את תוצאות המבחנים בשפת אם שנערכו במהלך השנה האחרונה בקרב 210,569 תלמידים בכ-3,300 בתי ספר בישראל.

מהנתונים עולה כי חל שיפור בכל קבוצות האוכלוסיה שנבדקו בכיתות ד'. שיעור התלמידים שסווגו לרמת הביצוע הגבוהה במבחן עלה ל-59% בקרב דוברי העברית (עלייה של 16%), ל-40% בקרב תלמידים בפיקוח החרדי (עלייה של 8%) ול-12% בקרב דוברי הערבית (עלייה של 9%).

בכיתות ד', בקרב דוברי העברית, נרשמה עלייה דומה בממוצע ההישגים בפיקוח הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי. גם בקרב דוברי הערבית נרשם שיפור בכל הקבוצות, ובלטו לטובה התלמידים הבדואים בדרום.

בכיתות ח' נערך לראשונה מבחן משותף לדוברי העברית והערבית, אשר מאפשר להשוות ביניהם באופן ישיר. מנתוני ההשוואה עולים פערים משמעותיים: רק 24% מהתלמידים דוברי הערבית סווגו על פי ביצועיהם במבחן לרמת הגבוהה בהבנת הנקרא בשפת אימם (ערבית), לעומת 50% מהתלמידים דוברי העברית. בכיתות ד', בהם נערכו מבחנים שונים והוגדרו רמות ביצוע שונות, ההשוואה בין מגזרי השפה מתבססת על שיעור התלמידים העומדים בדרישות תוכניות הלימודים השונות. מהנתונים עולה ש-12% מהתלמידים דוברי הערבית לעומת 59% מהתלמידים דוברי העברית עומדים בדרישות התוכניות השונות.

בקרב תלמידי כיתות ד' בחינוך החרדי שהשתתפו במבחן, חל שיפור דומה בגודלו לזה שנרשם בקרב יתר דוברי העברית. ממוצע ההישגים של התלמידים בחינוך החרדי נמוך יותר מזה של דוברי העברית, אך כאשר מתייחסים לרקע החברתי-כלכלי של התלמידים, התמונה משתנה.

רמת שפת האם של תלמידים חרדים מרקע גבוה ונמוך אינה שונה משמעותית מזו של יתר דוברי העברית, ואילו בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי בינוני קיים פער משמעותי לרעת התלמידים החרדים. בכל אחת מקבוצות הרקע, שיעור התלמידים מהחינוך החרדי ברמת הביצוע הגבוהה נמוך בכ-10%-15% מיתר דוברי העברית. יש לזכור ששיעור ההשתתפות בקרב התלמידים החרדים היה חלקי (כ-43% מבתי הספר וכ-27% מהתלמידים החרדים).

שר החינוך, יואב קיש, אמר כי "לצד האתגרים העצומים בפתיחת שנת הלימודים, אלו חדשות טובות עבור מערכת החינוך. אנחנו משתפרים, וממשיכים קדימה. בשנה הקרובה נרחיב את מערך ההערכה והמדידה גם למתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה, באופן שיאפשר לנו להבין את מצבנו ולקבל החלטות מדויקות וטובות יותר בשנה הבאה".

מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, ד"ר גל אלון, הוסיף כי "הנתונים מעודדים אותנו מאוד. שמחנו בראמ"ה לעדכן 4 מתוך 9 (43%) ממנהלי בתי הספר היסודיים על עלייה גדולה בהישגי התלמידים שלהם, ושמחנו לראות שיעור זניח (3%) של בתי ספר בהם נרשמה ירידה גדולה בהישגים. העלייה היא רוחבית, אצל כולם, כולל בחברה החרדית".