חופה
חופהצילום: שאטרסטוק

הוראה מיוחדת יצאה היום מחצר האדמו"ר מויז'ניץ, רבי ישראל הגר, בנוגע למעמדי חופות בחסידות.

על פי ההוראה, מעמדי חופות לא יתקיימו יותר בחצר האדמו"ר בקריה בבני ברק אלא באולמות האירועים.

מזה שנים נהוג היה בחצר ויז'ניץ שכל משפחה המשיאה ילדיה בבני ברק, מעמד החופה התקיים בחצר האדמו"ר בקריה בבני ברק ולאחר מכן החתונה התקיימה באולם האירועים.

אולם בשל העובדה שלא מעט ימים הרבי 'מקבל קהל' אירע לא אחת שחופות התאחרו - וכך גם החתונה עצמה.

בהודעה שוגרו מטעם הנהגת החסידות נאמר כי "התבקשנו בזה ממרן אדמו"ר שליט"א למסור לכלל אנ"ש, כדלהלן: השמחות השרויות במעון אנ"ש, הולכות ומתרבות, בלע"ה כ"י ולצד עז חפצם של רבים לקיים את החופה בצל הקודש כאשר מדי ערב מתקיימים ב"ה כמה וכמה חופות מביא הדבר לזמן המתנה רב ועגמת נפש, טרחה והטלטלות רבה של המחותנים וזקני החתן והכלה והדבר מצר ללב רבנו במאד מאד".

"על כן ביקש מרן אדמו"ר שליט"א להודיע כי מהיום והלאה יערכו אנ"ש את מעמדי החופות באולמות השמחה ולא בחצר ביתו נאוה קודש כפי שהיה נהוג עד כה.

עוד נאמר כי "מרן שליט"א מבקש למסור בזה כי ליבו ונפשו שמחים בשמחת כל אחד ואחד בקירוב לבב, אף בריחוק מקום וברכתו ועתירתו היא לכל אלו שהשמחה במעונם שהחופה והחתונה יהי' למז"ט ובשעטו"מ יזכו כולם להקים בית נאמן בישראל, מתוך רוב שמחה והרחבה לבנין עדי עד ולדורות ישרים ומבורכים".