שרה מרקוביץ
שרה מרקוביץצילום: עצמי

בסוף זה יקרה, השאלה היא רק כמה קורבנות עוד נקריב למולך הבג"ץ עד שזה יקרה.

רוב רובם של אזרחי ישראל וגורמי הבטיחון מצדדים בגירוש משפחות מחבלים ורואים בו אפקט הרתעתי משמעותי לסיכול הטרור הערבי הרצחני.

תשאלו אז למה הממשלה לא מקבלת החלטה? פשוט, היא מורתעת מבג"ץ שקרוב לוודאי יפסוק שמדובר בהחלטה לא סבירה, לא מידתית, נוגדת זכויות אדם, בלה בלה בלה.

דא עקא, הגיע הזמן לומר בקול ברור ורם לשופטים הנכבדים היושבים באולמות הממוזגים בגבעת רם, אם אתם לא יודעים לאזן נכון בין זכותנו וזכות ילדינו, החיילים הנמסים מחום במחסומים- לחיות! למול זכות הערבים לרצוח אותנו נפש ולזרוק אחר כך סוכריות, לחלק בקלאוות ולרקוד על הדם השפוך, אז פשוט מצטערים אתם לא המושלים. נמאס לנו לשמוע על חיילים שנדרסו במחסומים על ידי חיות האדם המוגנים על ידיכם, שעותרים באמצעות ארגוני זכויות אדם אנטישמיים הממומנים על ידי אויבינו ומבקשי רעתנו. לא נקבל עוד בשלוות נפש וגזירת גורל את הגנתכם על רוצחי אבות ובנים לא עליהם ולא על משפחותיהם.

ראש הממשלה והשרים עוד כמה דם נקי יישפך עד שתאזרו אומץ ותחליטו להפסיק לפחד מהמשבר החוקתי העלול לפרוץ כתוצאה מהתנגשות בין ההחלטה לגרש משפחות מחבלים לבין ביטולה על ידי השופטים העליונים????

אתם הרי יודעים שהמשבר החוקתי בוא יבוא, כי הוא תוכנן בקפידה על ידי קברניטי "המחאה". אז הביאו את היום. תפסיקו לפחד! רוב הציבור היהודי יהיה אתכם אם המשבר החוקתי יהיה סביב נושא כה משמעותי של חיים ומוות.

התלמוד מספר שכשגזרה מלכות רומי על איסור מוחלט של לימוד תורה מצאו פפוס בן יהודה לרבי עקיבא שהוא מקהיל קהילות ברבים ומלמדם תורה. אמר לו: וכי אינך מפחד מהמלכות? לימים תפסוהו לרבי עקיבא וכלאו אותו יחד עם פפוס בן יהודה. אמר לו פפוס בן יהודה: אשריך עקיבא שנתפסת על דברי תורה אוי לו לפפוס שנתפסת על דברים בטלים.

המשבר החוקתי בלתי נמנע. עדיף שיתרחש על נושא מהותי של חיים ומוות, על פסיקת שופטי העליון לבטל החלטה ממשלתית לגירוש מחבלים ומשפחותיהם, מאשר על עילת סבירות ונבצרות.

שלושים שנה להסכמי אוסלו יהיה תאריך סמלי ומתאים לחקיקת החוק לגירוש מחבלים ומשפחותיהם. ואם תטענו כי יש הסבורים שגירוש מחבלים לא יעזור, אשיב, בואו וננסה. שלושים שנה ניסינו את הקונספציה שלכם וקיבלנו אלפי "קורבנות שלום" והטרור מתגבר. אז עכשיו הגיע הזמן לנסות משהו אחר.