תפילה
תפילהצילום: אייסטוק

בעל קורא בבית כנסת הגיש תביעה לבית הדין 'לכתחילה' בראשות הרב איתמר ורהפטיג על הוצאת שם רע בבית הכנסת.

התובע מתלונן על השמצות חוזרות ונשנות כנגדו על כך שכביכול אינו מדייק בקריאת התורה למרות שהוא בעל קורא ותיק.

בעל הקורא ציין כי הנתבע הצטרף לבית הכנסת לפני כשנתיים ומאז הוא מעורר כנגדו את הציבור ומוציא עליו שם רע. בעקבות ההשמצות האלו, הוא אינו מצליח להתקבל לתפקידים שונים בבית הכנסת, דבר אשר גרם לו לעוגמת נפש רבה. התביעה אינה כוללת היבט ממוני אלא לנקות את שמו כלפי המתפללים.

המתפלל שנתבע הכחיש שהוציא שם רע, לדבריו, כל הביקורת הייתה עניינית ולשם שמים אלא שבעקבות זאת נוצרו ביניהם מתחים אישיים. הוא מבקש לדחות את התביעה על הסף, ולנסות ליישב את הסכסוך מחוץ לבית הדין.

בית הדין שמע באריכות את התלונות ההדדיות ופתח את פסק הדין בדברים הבאים "קשה היה לנו לשמוע ריב כה ממושך, רווי אמוציות, ועוד על רקע תפקידים בבית כנסת, מקום תפילה, בו אנו אומרים 'שים שלום...עלינו ועל כל ישראל עמך..' ישנה חובה הלכתית להתרחק מהמחלוקת גם אם זה בא על חשבון האמת וכפי שנאמר בגמרא 'אין מחזיקין במחלוקת (ברכת אברהם, סנהדרין קי ע"א)'".

הדיינים הוסיפו שכעת שני הצדדים מתפללים בבתי כנסת נפרדים ולכן אין טעם להיכנס לבירור הדברים אלא לקבע את המצב כפי שהוא בהסתמך על פסיקת המשנ"ב בשם הרדב"ז: "אם חלק לבם יותר טוב הוא שיתפללו כל כת בפני עצמה". בית הדין הוסיף "כי שני הצדדים לא ידברו דבר זה על זה – מטוב ועד רע, ומתוך תקוה שבעתיד תבוא גם שעת שלום ביניהם".

לסיום הוסיפו הדיינים: "דווקא בימים טרופים אלו, של שסע חברתי, מריבות ושפה גסה, מוטל עלינו לשדר שלוה ורוגע, פנים מחייכות, סבלנות וסובלנות, שיקרינו גם על כלל הציבור".